Nieuws - 22 oktober 2013

‘Koers houden en gaan voor kwaliteit’

tekst:
Gaby van Caulil

In de wensen voor een nieuwe leider weerspiegelen doorgaans de gebreken van de oude. Maar laten we wel het goede van Aalt Dijkhuizen behouden, vindt bestuurskunde-promovendus Jeroen Candel: 'een besluitvaardig netwerker'.

‘Deze rubriek heet De nieuwe Aalt. Laten we nu eerst het goede van hem behouden. We zoeken iemand die standvastig is, die moeilijke besluiten kan nemen en een netwerk weet te onderhouden dat ten dienste staat aan de universiteit.

Daarnaast vind ik dat de nieuwe voorzitter zich meer op kwaliteit en minder op kwantiteit moet richten. Verder groeien zal betekenen dat er knelpunten komen als het gaat om de kwaliteit van onderwijs, supervisie van promovendi of huisvesting. Laten we ons nu eens wat minder richten op meer studenten of publicaties, maar op het binnenhalen van de beste mensen.

De nieuwe voorzitter moet kwaliteit niet alleen beoordelen in kwantitatieve termen, zoals het aantal artikelen. Die indicatoren zeggen niet altijd iets over de kwaliteit zelf. In Oxford, geloof ik, werken ze met hybride vormen. Daar beoordelen deskundigen buiten de universiteit je beste drie artikelen of boeken van de afgelopen vijf jaar. Samen met de kwantitatieve indicatoren geeft dat een goed oordeel.

De nieuwe baas hoeft de koers niet te veranderen. Het is duidelijk wat we doen, en dat moet zo blijven: voeding, leefomgeving en leefstijl. We doen mee met de topsectoren, dat is prima zo lang dat geen doel op zich is, maar een middel blijft: het faciliteren van goed onderzoek en onderwijs.

Verder vind ik het belangrijk dat hij of zij midden in de organisatie staat. Ik hecht aan een open communicatiecultuur, waar mensen vrij en veilig hun mening kunnen uiten. De voorzitter moet ook zijn eigen kritiek organiseren, door zich te omringen met mensen die hem van repliek dienen. Ook zou hij wetenschappelijk debat moeten stimuleren en ruimte moeten geven aan bottom-up initiatieven.

Concrete namen heb ik niet. Ik zie wel dat de managerslaag van deze organisatie bestaat uit veelal dezelfde types. We hechten veel belang aan diversiteit, dus het zou goed zijn als de nieuwe voorzitter geen blanke man van boven de vijftig is. Een vrouw zou heel verfrissend zijn. Daarnaast denk ik dat het vooral ook iemand moet zijn die de jongere werknemers en studenten opzoekt, dat kan erg verfrissend werken.’Noot van de redactie: door een technisch probleem met spam kan er op dit bericht helaas niet gereageerd worden. We hopen dit zo snel mogelijk te verhelpen.