Nieuws - 14 december 2016

Koemelk-allergie bestrijden met…koemelk

tekst:
Albert Sikkema

Als je melkeiwit sterk verhit, krijgen kinderen met koemelk-allergie vaak geen allergische reactie. Promovendus Fahui Liu zocht uit hoe de allergene melkeiwitten door verhitting veranderen. Misschien rolt hier een therapie uit, zodat kinderen sneller over koemelk-allergie heen groeien.

<foto: Shutterstock>

Voor jonge kinderen met koemelk-allergie zit er momenteel maar één ding op: geen koemelk meer drinken. Voordat de ouders daar achter zijn, heeft het kind vaak al enkele maanden met buikkramp achter de rug. Bovendien moeten ze dan alle etenswaar met melkeiwitten uitbannen. Alle etenswaar? Nee, als je de melkeiwitten ‘bakt’ (sterk verhit) in producten als pizza’s en muffins, krijgt een kind met koemelk-allergie vaak geen allergische reactie. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Fahui Liu onderzocht hoe dat kan.

Tolerantie
De Chinese promovendus selecteerde allergene melkeiwitten en onderzocht hun fysisch-chemische eigenschappen tijdens de verhitting. Bovendien ging hij een ander effect van de sterke verhitting na: kinderen ontwikkelen hiermee sneller tolerantie voor de melkeiwitten en groeien daarmee sneller over de koemelk-allergie heen. Liu ontrafelde enkele mechanismen die tijdens de verhitting betrokken kunnen zijn bij het proces van allergie-afname en tolerantie-opbouw, zegt zijn begeleider Kasper Hettinga. Op die kennis bouwen drie Wageningse onderzoeksgroepen voort in een STW-project met Erasmus Medisch Centrum dat inmiddels van start is gegaan.

Klinische studie
De onderzoekers gaan de eigenschappen van melkeiwit de komende jaren verder onderzoeken. Zo komt er een klinische studie met allergische kinderen om na te gaan of ze inderdaad sneller over koemelkallergie heen groeien met sterk verhitte melkproducten. De uitkomsten kunnen van groot belang zijn voor allergie-patiënten en bedrijven die allergie-vrije melkproducten of therapieën tegen koemelk-allergie willen aanbieden, zegt Hettinga.

Fahui Liu promoveert op 20 december bij Tiny van Boekel, hoogleraar Product Design and Quality Management, en Harry Wichers, hoogleraar Immune modulation by food.