Nieuws - 11 oktober 2016

'Koeien worden niet zeeziek in de haven'

tekst:
Albert Sikkema

De bouw van een Floating Farm (een drijvende boerderij) in de Rotterdamse haven is opgeschort, omdat de Rotterdamse gemeenteraad twijfelt of de koeien zeeziek kunnen worden. De kans daarop is vrijwel uitgesloten, zegt Johan van Leeuwen, hoogleraar Experimentele zoölogie.

Koeien kunnen zeeziek worden. Er is eerder onderzoek gedaan naar koeien die over zee werden vervoerd naar een ander continent, zegt Van Leeuwen. Die koeien werden zeeziek. Sommige koeien gingen zelfs dood, maar dat kwam omdat de koeien opeen werden gepakt op het schip en last kregen van oververhitting. De deining ontregelt, net als bij de mens, het evenwichtsorgaan van de koe. Ook schapen die werden vervoerd op een zeeschip, werden zeeziek, blijkt uit de literatuur.

Woonboten
Maar de Floating Farm bevindt zich niet op zee, maar in de Rotterdamse haven. En daar zal de deining erg meevallen, schat Van Leeuwen. Er wonen ook mensen op woonboten in havens en er verblijven ook toeristen in drijvende hotels in havens. Die worden niet zeeziek en zo’n hotel is vergelijkbaar met het grote ponton waarop het drijvende melkveebedrijf moet verrijzen.

Er is dus een theoretische kans dat de koeien zeeziek worden, maar de feitelijke kans in de praktijk is - gegeven de lokatie - verwaarloosbaar klein, concludeert Van Leeuwen.

Welzijn
Bovendien, vindt de hoogleraar, zal die zeeziekte niet het belangrijkste welzijnsprobleem zijn van de koeien in de Rotterdamse haven. Hij reageert hiermee op de Partij van de Dieren, die wil laten onderzoeken of de deining van het water het welzijn van de koeien schaadt. Belangrijke welzijnsproblemen van koeien in de gangbare huisvesting zijn hun geringe lig- en loopcomfort en het feit dat koeien in stallen weinig bewegen. Een zachte vloer, een waterbed als slaapplaats en een goede uitloop naar weidegrond naast de haven zijn veel belangrijker aandachtspunten voor het koeienwelzijn dan hun kans op zeeziekte, oordeelt de hoogleraar.