Nieuws - 29 maart 2007

Koeien verwarmen nieuwe woonwijk

De koeien van proefbedrijf Nij Bosma Zathe van de Animal Sciences Group gaan biogas leveren aan een nieuwe woonwijk bij Leeuwarden. Als de overheid een stimuleringssubsidie voor nieuwe mestvergisters toekent, gaat het proefbedrijf ruim zevenhonderd woningen van energie voorzien.

‘We hebben nu ongeveer tweehonderd koeien en willen doorgroeien naar driehonderd. Met alleen de mest van die koeien kunnen we geen zevenhonderd woningen verwarmen. Door vijftig procent andere producten aan de vergister toe te voegen, zoals energiemaïs en voerresten, kunnen we aan de verwachte vraag voldoen’, zegt Durk Durksz, hoofd van Nij Bosma Zathe.
De bij het project betrokken partijen, de gemeente Leeuwarden, de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij De Zuidlanden en het energiebedrijf Essent, tekenen donderdagmiddag 29 maart op het proefbedrijf een overeenkomst over de energielevering. In het project zal biogas met name worden toegepast in de buurtschappen Techum en Jabikswoude, die onderdeel zijn van het nieuwe stadsdeel De Zuidlanden van Leeuwarden. ‘De wijken liggen hemelsbreed een paar kilometer van ons bedrijf. Het biogas wordt naar de wijk getransporteerd, omdat zo de minste energieverliezen optreden’, legt Durksz uit. In de woonwijk komt een warmekrachtstation dat het biogas omzet in elektriciteit en warmte. Dit station voorziet de huishoudens van verwarming en warm water.
Het proefbedrijf hoopt door het project ervaring op te doen met de productie van duurzame energie en bovendien extra inkomsten te genereren. Durksz schat dat die inkomsten op tien- tot twintigduizend euro per jaar. De plannen voorzien in de bouw van drie nieuwe grote mestvergisters, naast de relatief kleine vergister die nu in bedrijf is. Voorwaarde is wel dat de overheid hiervoor een zogeheten MEP-subsidie toekent, die het vorige kabinet afgelopen jaar juist in de ijskast heeft gezet. Durksz: ‘Als die subsidie niet komt, gaat het hele feest niet door.’