Nieuws - 1 januari 1970

Koeien stoten meer methaan uit dan gedacht

Koeien stoten meer methaan uit dan gedacht


Koeien stoten via hun mest, boeren en winden en aanzienlijk meer
broeikasgas methaan uit dan tot nu toe werd aangenomen. De uitstoot van het
gas uit melkveestallen ligt per koe op zijn minst 25 procent hoger dan de
getallen die nu gebruikt worden, blijkt uit onderzoek van het IMAG.

Het IMAG deed in opdracht van Novem metingen op dertien melkveebedrijven.
De getallen worden gebruikt om de bijdrage van de melkveehouderij aan het
broeikaseffect te schatten.

,,In de huidige modellen wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse
methaanuitstoot van ongeveer honderd kilo per koe. In gangbare
melkveebedrijven kwamen wij op een gemiddelde methaanuitstoot van een halve
kilo per koe per dag. Op jaarbasis kom je, zelfs als het vee de hele zomer
geweid wordt, op een jaarlijkse emissie van een melkveestal van 125 kilo
per koe. Daar zit het methaan dat de koeien in de weide uitstoten nog niet
bij’’, zegt dr Gert-Jan Monteny, een van de betrokken IMAG-onderzoekers.

De resultaten van hun onderzoek wijzen er volgens hem op dat de bijdrage
van de melkveehouderij aan de Nederlandse methaanuitstoot aanzienlijk meer
is dan de 35 procent die nu in de boeken staat. ,,Bij LNV is men daar niet
erg blij mee, maar ik denk niet dat we het links kunnen laten liggen’’,
aldus Monteny.

Als koeien het hele jaar op stal staan is de methaanuitstoot uit de stal
nog aanzienlijk hoger en is er mogelijk zelfs sprake van een verdubbeling
van de nu gehanteerde emissie.
De onderzoekers hebben op één bedrijf een volle en een lege stal gemeten.
Zo kon de bijdrage van de mestkelder aan de methaanuitstoot worden
vastgesteld op dertig procent, terwijl in de literatuur twintig procent
wordt genoemd. De methaanemissie op het enige onderzochte biologische
bedrijf was met een kilo per dag per koe aanmerkelijk hoger dan de emissie
op de gangbare bedrijven. Monteny denkt dat dit komt door de combinatie van
meer strooisel in de stal en meer ruwvoer in het rantsoen van de dieren in
de biologische houderij. ,,Voor een tweede ronde metingen zijn we nu op
zoek naar een biologische potstal om deze veronderstelling te toetsen’’. |
G.v.M.

Strooisel levert waarschijnlijk een flinke bijdrage aan de methaanuitstoot
van veestallen. | Foto Guy Ackermans