Nieuws - 1 januari 1970

Koeien grazen niet op de automatische piloot

Koeien grazen niet op de automatische piloot

Koeien grazen niet op de automatische piloot


Koeien zijn misschien niet zulke domme, logge beesten als we altijd denken.
Een experiment in Zuid-Afrika laat zien dat koeien zich goed kunnen
aanpassen aan een lokaal zeer gevarieerde vegetatie. Ze struinen het gras
niet af op de automatische piloot.

Op de Kwanare Game Ranch in de Zuidafrikaanse provincie Mpumalanga volgde
promovendus drs. Michael Drescher met een videocamera een aantal koeien.
Hieruit bleek dat de koeien lieten zich niet in de luren leggen door een
vegetatie van mindere kwaliteit.
Ook al kwamen de koeien op hun weg minder eetbare plantendelen tegen,
vooral minder bladeren die relatief voedingsrijk zijn, de 'hapsnelheid' van
de koeien bleef hetzelfde. Terwijl Drescher had verwacht dat de hapsnelheid
duidelijk af zou nemen omdat de koeien meer tijd nodig zouden hebben de
juiste plantendelen te lokaliseren en in hun bek te krijgen.
De bioloog heeft twee mogelijke verklaringen: de koeien passen hun
fourageergedrag aan, namelijk door op gepaste tijden sneller te lopen om de
voedzame plekjes te bereiken. Of de koeien versnellen hun handelingen net
voor de hap: ze drukken bijvoorbeeld vaak eerst de weinig voedzame stengels
weg om geschikte bladeren te vinden. Dit kunnen ze opvoeren om niet in te
boeten op hun hapsnelheid en daarmee hun voedselopnamesnelheid.
Drescher ontwikkelde ook een computermodel voor de voedselopnamesnelheid
van koeien, dat toepasbaar is bij verschillende vegetatietypen. | H.B.

Michael Drescher promoveert op 15 october bij prof. Herbert Prins,
hoogleraar natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten.