Nieuws - 27 januari 2011

'Koe maakt landschap mooier'

Alle veehouders die melk leveren aan Friesland Campina, moeten de koeien in de wei laten lopen. Dat besloot het zuivelbedrijf onlangs. Goed plan? Paul Galama van Wageningen UR Livestock Research:

'Friesland Campina reageert op signalen uit de maatschappij dat de koe 's zomers in de wei moet staan in plaats van op stal. Koeien in de wei maken het landschap mooier en verbeteren het imago van de melkveehouderij. Steeds meer melkveehouders, inmiddels zo'n twintig procent, houden hun koeien het hele jaar binnen. Dat heeft een aantal oorzaken. Er zijn tegenwoordig meer boeren met tweehonderd koeien of een melkrobot of veel percelen op afstand van de boerderij. Onder die omstandigheden is beweiding lastig, maar niet onmogelijk.
Beweiding in combinatie met schaalvergroting is niet gemakkelijk. Ik denk dat we anders naar schaalvergroting moeten kijken. Tot nu toe betekent schaalvergroting: we proppen meer koeien, jongvee, voersilo's en mestopslag op hetzelfde erf. Dat wordt groot en lelijk, dat wil de samenleving niet meer. Je kunt ook denken aan samenwerking tussen een handvol bedrijven die samen duizend koeien houden, met stallen in een straal van tien kilometer. Je gebruikt dan de bestaande infrastructuur. En je bouwt een centraal voercentrum voor deze boeren buiten de boerderij - zo combineer je het schaalvoordeel met een mooier landschap. Boeren moeten dan gaan samenwerken.
Punt van zorg is wel dat de kennis van graslandmanagement afneemt bij de jeugd. Jonge boeren weten niet goed hoe ze moeten inspelen op het weer en de natuur. Om de beweiding tot een succes te maken, kan een cursus graslandmanagement geen kwaad.
Wij doen onderzoek om beweiding beter mogelijk te maken in combinatie met schaalvergroting. Een koppel van tweehonderd koeien vertrapt eerder het grasland. Maar je kunt de koeien ook opdelen in drie koppels van zeventig. Onze collega's in Zegveld hebben een mobiele melkrobot ontwikkeld, zodat je ook in de wei automatisch kunt melken.'