Nieuws - 12 november 2014

Koe in de wei

tekst:
Albert Sikkema

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de koe in de wei. Het parlement wil weidegang van melkvee verplicht stellen, maar staatssecretaris Dijksma wil dat niet. Wat is wijsheid? Je kunt weidegang beter stimuleren dan verplichten, vindt onderzoeker Paul Galama.

Waarom maakt de Kamer zich druk over weidegang?

‘Steeds meer koeien staan het hele jaar op stal. In 2011 stond 17 procent van onze koeien ’s zomers dag en nacht in de wei, 53 procent alleen overdag. De resterende 30 procent staat het hele jaar op stal. Dat is slecht voor het imago van de melkveehouderij. Door de schaalvergroting en het binnenhouden van de koeien gaat de  melkveehouderij op de intensieve veehouderij lijken, vindt een deel van de Tweede Kamer. Daarom is men voor de koe in de wei. Dat geldt overigens ook voor het ministerie van EZ. Die financiert een onderzoeksprogramma van ons, Amazing Grazing, om beweiding van melkvee te bevorderen.’

Bent u voor een wettelijk verbod?

‘Nee, ik denk dat je weidegang beter kunt stimuleren dan een verbod in te stellen tegen het op stal houden van koeien. Veel boeren snappen dat de koe in de wei goed is voor het imago van de melkveehouderij, maar ze vinden de verplichting te ver gaan. Daarom hebben ook zuivelbedrijven als Friesland Campina en Cono ervoor gekozen om de weidegang te stimuleren. Ze geven een hogere melkprijs aan boeren die aan weidegang doen. In feite betalen de melkveehouders die de koeien op stal houden de opslag voor de boeren die wel beweiden.’

Maar dat helpt blijkbaar niet om meer koeien in de wei te krijgen?

‘Boeren met een grote veestapel, een melkrobot en weinig land bij de boerderij kiezen vaker voor opstallen. Dat is, ondanks de iets lagere melkprijs, voordeliger voor de boer of kost hem minder arbeid. Daarom kijken wij in ons onderzoek hoe we deze knelpunten voor weidegang kunnen oplossen. We geven advies hoe je een grote koppel koeien toch op weinig land rond de boerderij kunt houden. En bedenken manieren om de melkrobot naar de wei te brengen. Er zijn al mobiele melkrobots, maar die zijn nog duur. Een alternatief is de herintroductie van de mobiele melkwagen, in een modern jasje. We moeten innoveren om de koe in de wei te houden.’