Nieuws - 22 maart 2007

Knuffel

‘Bovendien werken ze bij een topinstelling’, zegt Martin Kropff. ‘WUR staat voor wereldklasse.’
‘Yes sir’, beaamt Dijkhuizen.
‘Superioriteitsheffing’, noteert Breukink tevreden.
‘En hoeveel leer je zelf wel niet, als je jonge mensen onderwijst?’, vraagt Kropff retorisch. ‘Als je kennis deelt, wordt kennis alleen maar meer.’
‘Wonderlijk eigenlijk’, zegt Dijkhuizen.
‘Zelfverwezenlijkingstoeslag’, zegt Breukink. ‘Ik vul nog even geen bedrag in.’
De drie machtigste mannen van Wageningen werken aan het nieuwe begrotingsmodel voor de leerstoelgroepen. Dat moet een einde maken aan de groeiende klachtenstroom over het geringe bedrag dat Wageningen besteedt aan onderwijs. Het model moet het krijtjesvolk voor eens en voor altijd duidelijk maken hoeveel moois ze allemaal krijgen.
‘Bureaus, kamerplanten, wc-papier, gas en elektra, riolering en paperclips – alles moet erin!’, riep Dijkhuizen uit toen hij Breukink opdracht gaf het model te maken.
‘Kunnen we de medewerkers niet zelf voor hun paperclips laten betalen?’, zei Breukink nadenkend. ‘Misschien kunnen we automaten neerz…’
‘Later, cijferknul. Eerst het model.’
Dat was vijftien minuten geleden. Nu proberen Breukink en Dijkhuizen zoveel mogelijk factoren voor hun model te bedenken. Ze hebben Kropff gevraagd of hij daarbij wil helpen.
‘Ik vind studenten ook zulke warme mensen’, zegt Kropff. ‘Onderwijzen is genieten van intermenselijke warmte.’
‘Knuffelpremie’, schrijft Breukink.
Dijkhuizen kijkt knikkend naar Breukinks groeiende lijst. ‘Als je toch ziet wat die docenten allemaal hebben en wij niet’, zegt hij. ‘Wie ontvangt er anno 2007 nog warmte in zijn werk?’
‘Misschien is dit een goed moment voor een groepsknuffel?’, suggereert Kropff, die zojuist een leiderschapstraining heeft gevolgd. ‘De beste manier om warmte te krijgen is warmte geven.’
Dijkhuizen en Breukink wisselen een blik van ontzetting met elkaar uit.
‘Leg jij Martin nog eens uit wat de bedoeling is’, zegt Dijkhuizen.

Willem Koert