Nieuws - 9 oktober 2008

Knoflook tegen methaanboeren

Knoflook in het voer kan de uitstoot van het broeikasgas methaan bij koeien helpen ver­minderen. Dat heeft de Wageningse promo­vendus ing. Sander van Zijderveld ontdekt. Bij diervoederproducent Provimi ontwikkelt hij voeradditieven die methaan reduceren.
Van Zijderveld onderzoekt welke stoffen uit planten kunnen zorgen dat er minder methaan in de boeren en scheten van koeien zit. Bacteriën in de maag maken het broeikasgas aan, gemiddeld vierhonderd gram per koe per dag. Dat is omgerekend naar de milieubelasting van een middenklasse auto evenveel als de uitstoot bij zestig kilometer autorijden.
In een laboratoriumflesje bouwde de promovendus de maag van de koe na. Van drieduizend stofjes testte hij het effect op de methaanproductie. Naast knoflook remmen ook bepaalde etherische oliën de methaanproductie van de maagbacteriën. Het voeradditief dat Van Zijderveld met collega’s ontwikkelde vermindert de methaanaanmaak met vijftien procent.
Van Zijderveld onderzoekt vooral kruiden. ‘De stofjes die planten hun geur geven hebben vaak ook een antibacteriële werking. In de natuur beschermen ze planten tegen bacteriën’, vertelt de promovendus. Zijn zoektocht naar geschikte stofjes voor in het veevoer is ook nog niet afgelopen.
Belangrijk is wel dat de melk straks niet naar knoflook of andere kruiden ruikt. De onderzoeker maakt het werkzame stofje momenteel na in het lab, om het niet uit knoflook te hoeven halen. Ook moet nog worden onderzocht of het effect van knoflook op de methaanproductie blijvend is.
Een probleem zijn nog de kosten van de toevoeging. Een boer heeft nu namelijk nog geen geldelijk voordeel bij een lagere methaanemissie. Daarom zoekt de promovendus naar natuurlijke extracten die zowel een gunstig milieueffect hebben als een betere omzetting van het voer realiseren. ‘De vierhonderd gram methaan die de koe uitscheidt is in feite verloren energie. Met een efficiëntere voerconversie zou de koe meer melk kunnen produceren. Als ook dat lukt, wordt zo’n voeradditief voor boeren economisch interessant.’