Nieuws - 20 september 2010

Knipperlichten op de campus

De nieuwe busbaan over de campus krijgt een centrale halte bij de kruising met de drukke fietsroute Bornsesteeg. Knipperlichten moeten de kruising veilig houden.

5-busbaan-cmgz.jpg
Dat blijkt uit het voorontwerp inpassingsplan van de HOV-buslijn. HOV staat voor 'hoogwaardig openbaar vervoer. De vrije busbaan loopt van oost naar west dwars over de campus. De route loopt aan de noordkant en parallel aan de bestaande wegen Het Goor en Akkermaalsbos. Het plan werd vorige week woensdag gepresenteerd tijdens een drukbezochte inloopavond in Forum. De buslijn vervangt de bestaande route over de Nijenoord Allee langs de studentenflats. Tegen die verandering bestaat veel verzet van bewoners uit de aanpalende wijken Tarthorst en Roghorst. Zij moeten nu de campus op om met de bus te gaan.
Woonhuis plat 
Op de campus is gekozen voor een vrije busbaan die begint op een nieuw te maken kruispunt met de Mansholtlaan. De weg loopt vervolgens in rechte lijn langs het nog te bouwen onderwijsgebouw Orion, kruist de Bornsesteeg en buigt na Rikilt af naar de Mondriaanlaan in wijk Noord-West. Om ruimte te maken nabij de Bornsesteeg verdwijnt het laatste woonhuis aan het Akkermaalsbos bij het Restaurant van de Toekomst. Daarmee verdwijnt ook de bestaande optie om van dit huis een atelierwoning te maken waar een soort kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap zou moeten plaatsvinden.
Veilig 
De dagelijkse stroom fietsers op de Bornsesteeg wordt door knipperlichten geattendeerd op de kruisende busbaan. De kruising zelf wordt uitgevoerd als een verhoogd plateau. Beide maatregelen voldoen volgens projectleider Ad van der Have (Facilitair Bedrijf) om de krusing veilig te maken. 'De bus zal vrijwel altijd stoppen bij die halte. Bovendien wordt er vanwege dat plateau stapvoets gereden.' Naast de halte op de campus komen er ook haltes aan de westkant van de campus bij de Mondriaanlaan en aan de oostkant op de Mansholtlaan ten zuiden van de rotonde naar de campus.
Gedeputeerde Staten beslissen dit najaar over het voorgestelde ontwerp. Finale besluitvorming vindt volgend voorjaar plaats door Provinciale Staten. De nieuwe route wordt pas in de zomer van 2012 in gebruik genomen.