Nieuws - 1 maart 2011

Knapen: Landbouw speerpunt in ontwikkelingssamenwerking

Voedselzekerheid wordt een van de prioriteiten van het kabinet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, net als duurzaam waterbeheer. Dat stelde staatssecretaris Ben Knapen op 28 februari op werkbezoek in Wageningen.

knapen.jpg
De regering wil de ontwikkelingssamenwerking concentreren op thema's waar Nederland goed in is in de wereld. Naast landbouw en waterbeheer zijn dat gezondheidszorg en governance, ofwel maatschappelijke sturing. Daarbij wil de regering zich focussen op een beperkt aantal landen met een goede staat van dienst. Die lijst met landen wordt over drie weken gepresenteerd, vertelde Knapen.
'Ontwikkelingssamenwerking staat onder druk in de Nederlandse samenleving', stelde de staatssecretaris. 'Onze goede bedoelingen zijn niet meer goed genoeg, we moeten resultaten laten zien. We willen daarom af van fragmentarische hulp waarvan je de invloed niet kunt aantonen.'
Bovendien moet de ontwikkelingssamenwerking vraaggestuurd zijn, vervolgde Knapen. En op zijn werkbezoeken in het buitenland vroeg niemand hem of Nederland kon helpen met het verbeteren van ICT of het onderwijs - daar zijn andere landen beter in. Nee, ze vroegen om Wageningen. Aan algemene onderwijsprojecten wil hij geen geld meer uitgeven, maar aan praktijkonderwijs en capaciteitsopbouw in de landbouw juist wel, want dat sluit aan bij de prioriteit Voedselzekerheid.
De staatssecretaris was onlangs nog bij een aardappelboer in Rwanda die last had van phytophthora. Die boer prees Wageningen voor haar inspanning om de aardappelziekte te bestrijden. Dit type onderzoek is belangrijk om de voedselzekerheid te verhogen, vond Knapen. Het viel hem op hoe vaak Wageningen vorig jaar werd genoemd in de toonaangevende internationale kranten: tweeduizend keer. 'In Nederland is Wageningen vanzelfsprekend, maar buiten Nederland heeft het een grote naam.'
Net als Maxime Verhagen eind januari in Wageningen aangaf, ziet Knapen een cruciale rol voor het bedrijfsleven bij economische ontwikkeling. 'Veel boeren in ontwikkelingslanden missen marktinformatie, kredieten, kunstmest en goede zaden. Met publiek-private samenwerking kun je die boeren markttoegang geven.'
De regering bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking, maar voor de vier prioriteitsgebieden is meer geld beschikbaar. Verder vermindert Knapen het aantal landen waar Nederland ontwikkelingsprojecten gaat uitvoeren. Nu doet Nederland bijvoorbeeld projecten in 38 Afrikaanse landen. Dat aantal gaat naar verluidt terug naar 18 landen. Bij die 18 behoren ook vijf prioriteitslanden waar de staatssecretaris meer wil investeren. Dat lijstje van vijf landen is nog niet gereed, maar vermoedelijk staan Ethiopie en Ghana er op - landen waar Wageningen veel projecten heeft lopen.