Wetenschap - 1 januari 1970

Klok-overleg

Klok-overleg

Klok-overleg


,,Ik voel wel iets voor de Chantal’’, zegt Plantbestuurder Peter Booman.
,,Hij ziet er vriendelijk uit in dat zachtrose plastic, en als je klokt
zingt hij een liedje. Als we de weerstand tegen het klokken willen wegnemen
moeten we het met zo’n apparaat proberen.’’
Vinus Zachariasse schudt van nee. ,,Daar is meer voor nodig, vriend
Peter’’, zegt de baas van het LEI.
,,Veel meer’’, zegt Jan Blom, sinds jaar en dag erkend rechterhand van
Zachariasse.
Misprijzend kijkt Zachariasse naar de Chantal. ,,Te lief’’, zegt hij. ,,Te
vrijblijvend. Dat vindt Blom ook.’’ Blom knikt.
,,Jullie op Plant zouden toch moeten weten dat er een opstandige wind door
Wageningen waait’’, zegt Zachariasse. ,,De kenniswerkers weigeren te
klokken.’’
,,Ze vertikken het’’, zegt Blom.
,,Dat Plant stopt met klokken geeft aan dat we niet moeten denken aan
halfzachte oplossingen als een zingende tijdklok’’, zegt Zachariasse.
,, De tijd van lief-leuk-en-aardig is voorbij’’, zegt Blom.
,,En daarom zijn wij van het LEI warm voorstander van de Ceausescu 3000.’’
,,Het klokapparaat voor de organisatie waar alle neuzen één kant op
staan’’, zegt Blom.
,,Hij herkent iedere werknemer aan zijn geurpatroon’’, zegt Zachariasse.
,,Hij ruikt ze op vijftien meter afstand…’’ De bestuurder tikt veelbelevend
aan zijn neus. ,,En wie langsloopt zonder te klokken krijgt een elektrische
schok.’’
Boomans pupillen verwijden zich.
,,Je moet natuurlijk wel de andere in- en uitgangen van je gebouw
afsluiten’’, zegt Zachariasse.
,,Anders werkt het niet’’, zegt Blom.

Willem Koert