Nieuws - 14 maart 2014

Klimaatvriendelijke landbouw in de lift

tekst:
Albert Sikkema

Wereldbank-topvrouw Rachel Kyte brak tijdens de dies een lans voor Climate Smart Agriculture, landbouwontwikkeling die het klimaat zo min mogelijk beïnvloedt. Deze nieuwe benadering werd tijdens een conferentie in 2011 in Wageningen op de kaart gezet.

Klimaatverandering gaat nare gevolgen hebben voor de voedselproductie in de komende tien jaar, stelde Rachel Kyte in haar diesrede. De adjunct-directeur voor duurzame ontwikkeling van de kapitaalverstrekker gaf aan dat de temperatuur op aarde vermoedelijk met 2 graden Celsius is gestegen in 2030 en dat elke graad temperatuurstijging de landbouwproductie met 5 procent doet afnemen. We moeten inspelen op de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw, stelde Kyte, maar tegelijkertijd ook de nadelige gevolgen van de landbouw voor het klimaat beteugelen. Want nu nog draagt de mondiale landbouw maar liefst 30 procent bij aan de CO2-uitstoot.

Daarom zet de Wereldbank tegenwoordig in op Climate Smart Agriculture. Dat bestaat uit een samenspel van drie punten. Ten eerste moeten we de landbouwproductiviteit verhogen, zodat we meer voedselzekerheid creƫren zonder de bossen en biodiversiteit verder te belasten. Ten tweede moeten we de robuustheid van voedselsystemen vergroten, zodat ze minder kwetsbaar worden voor ziekten, plagen en toenemende extreme weersomstandigheden. En ten derde moeten we de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw verminderen.

Kyte noemde twee voorbeelden van Climate Smart Agriculture. Een project in Peru, waar een veehouderijprogramma leidt een hogere melkproductie en minder uitstoot van broeikasgassen. Dat lukt door een combinatie van betere fokkerij, minder kunstmest, een betere toediening van dierlijke mest op het land en een betere veterinair ondersteuning van de bedrijven. Ten tweede noemde ze en project in Vietnam over Alternate Wetting and Drying, waarmee een hogere rijstproductie en minder methaanuitstoot uit de rijstvelden wordt bereikt.

Deze aanpak werd in 2011 wereldkundig gemaakt met het Wageningen Statement. Dat kwam omdat Wageningen UR dat jaar de gastheer was van een internationale conferentie over Climate Smart Agriculture. De trekkers waren universiteitshoogleraar Rudy Rabbinge en directeur-generaal Hans Hoogeveen van het ministerie van EZ. Zij organiseerden dit congres samen met de Wereldbank, voorafgaand aan klimaattop in Zuid-Afrika, om de rol van de landbouw in het klimaatbeleid duidelijk te maken.

Afgelopen jaar ondertekende staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ nog een partnership met de Clinton Development Initiatives, een stichting van de voormalige Amerikaanse president, om de Climate Smart Agriculture te stimuleren. Wageningen hoopt bij het ministerie nog dit jaar projecten binnen te slepen op dit terrein.