Nieuws - 29 oktober 2019

Klimaatvriendelijke koe heeft methaanremmers nodig

tekst:
Albert Sikkema

Een nieuw voeradditief van DSM remt de vorming van het broeikasgas methaan in de koe, net als toevoeging van nitraat aan het veevoer. Veevoeronderzoeker Jan Dijkstra schetst de werking en mogelijkheden.

©Shutterstock

‘De effectiviteit van Bovaer - het middel van DSM om methaanvorming te remmen - wordt binnenkort getest op Dairy Campus, het onderzoek- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen Livestock Research’, zegt Dijkstra.

‘De test is nodig voor opname van dit product in de Kringloopwijzer, het hulpmiddel voor melkveehouders voor het mineralenmanagement. De wijzer maakt een schatting hoeveel broeikasgassen de koeien produceren, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid krachtvoer, gras en snijmaisaandeel in rantsoen. WUR-onderzoekers testen nu hoeveel de methaanuitstoot daalt bij meerdere voerrantsoenen. Die cijfers kunnen boeren dan gebruiken bij invulling van de Kringloopwijzer.’

Wat levert het onderzoek op?
‘Met het Nederlandse rantsoen daalt de methaanproductie bij gebruik van Bovaer naar verwachting met zo’n 20 procent. Dat is een kleinere daling dan de 30 procent die DSM claimt op basis van internationaal onderzoek. Dat komt omdat er veel vezels in het Nederlandse rantsoen zitten. Met meer vezels wordt het middel minder effectief. Bovaer komt wellicht eind volgend jaar op de markt. Het wordt op dit moment beoordeeld door de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA.’

Toevoeging van nitraat zou ook helpen?
‘Als je nitraat toevoegt aan het voer, zetten bacteriën nitraat om in ammoniak, waardoor er minder methaan ontstaat. Dit proces is onderzocht op proefbedrijf De Marke van WUR. Het is een andere aanpak dan Bovaer. Bovaer is een molecuul dat bindt aan een enzym dat methaan vormt in de pens van de koe, het schakelt dit enzym uit. Je hebt er maar 0,06 gram per kilo voer van nodig. Van nitraat heb je veel meer nodig. Om een methaanreductie van 10 tot 15 procent te bereiken, is 10 tot 15 gram nitraat per kilogram voer nodig.’

Werkt Bovaer samen met nitraat?
‘We weten nog niet of je de werking van Bovaer en nitraat mag optellen, zodat je 30-35 procent minder methaanuitstoot krijgt, of dat er interacties tussen de middelen zijn. Maar in elk geval kun je met deze middelen een flinke afname realiseren. Nitraat zit van nature in graskuil, maar het zuivere toevoegmiddel wordt geleverd door het agrobedrijf Cargill. Ook Cargill is bezig met onderzoek naar deze methaanremmer voor de Kringloopwijzer.’

Is dit voldoende om de klimaatdoelen te halen?
‘De veehouderij moet de methaanuitstoot in de komende jaren halveren. Met deze voeradditieven kunnen boeren een goede stap zetten. Het kost wel geld, de melkprijs zal iets moeten stijgen. ’