Nieuws - 27 maart 2008

‘Klimaatverandering, wat doet Van Hall Larenstein?’

Op het gebied van water-, energie- en materiaalgebruik valt er nog veel te verbeteren op Van Hall Larenstein in Velp. Dat blijkt uit onderzoek door de Sustainable Larenstein Action Group (SLAG). De resultaten zijn begin dit jaar overhandigd aan het college van bestuur van de hogeschool. ‘Ze hebben beloofd het te lezen, maar we hebben nog niks gehoord’, zegt derdejaars Bos- en natuurbeheer Loes Verbiesen.

‘We zijn nu bezig met een aanvraag voor een gesprek met het college van bestuur’, vertelt Verbiesen, die actief is bij SLAG. Het onderzoek naar de stand van duurzaamheid in Velp werd uitgevoerd door tweedejaars studenten Bos- en natuurbeheer aan de hand van een uitgebreide checklist van het landelijke studentennetwerk voor duurzame ontwikkeling LHUMP.
Op sommige categorieën scoorde de hogeschool goed. Zo is er een fietsenstalling en openbaar vervoer in de buurt. Ook wordt het hemelwater op het terrein afgekoppeld. Verbiesen: ‘Maar je kunt je afvragen waarom dat water niet gebruikt wordt voor een grijswatercircuit om bijvoorbeeld de toiletten door te spoelen.’ De studenten, voor wie het onderzoek onder de noemer ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ was ingeweven in het lesprogramma, deden zelf suggesties om het verbruik terug te dringen. ‘Een ander idee was om sensorkranen in de wc’s te installeren. En de school wordt verwarmd door twee grote ketels op een temperatuur van 23 graden. Kan dat niet op 21 graden?’, vraagt Verbiesen.
Andere verbeteringen zijn een uitbreiding van het assortiment biologische broodjes in de kantine, digitale inlevering van tussenproducten en fairtrade koffie niet alleen aan docenten schenken, maar ook aan studenten.
Verbiesen: ‘Het zit hem vooral in simpele dingen. Ook uit de samenwerking met Wageningen UR valt op het gebied van duurzaamheid winst te halen. Wageningen werkt bijvoorbeeld met groene stroom. De hogeschool maakt nu reclame met de leus ‘Klimaatverandering. Wat doe jij?’, maar wat doet Van Hall Larenstein zelf?’, aldus Verbiesen.