Nieuws - 1 januari 1970

‘Klimaatverandering verergert armoede’

Als in het waterbeheer niet meer aandacht komt voor de toenemende variabiliteit van het klimaat gaan tientallen jaren aan ontwikkelingswerk verloren. Dat zei hoogleraar Klimaathydrologie prof. Pavel Kabat op het vorige week afgesloten vierde Wereldwaterforum in Mexico.

In de toekomst zullen er meer stormen, overstromingen en droogtes zijn door de toenemende variabiliteit van het klimaat, ook al zou morgen de vervuiling stoppen. En die rampen treffen vooral de armste delen van de wereld. Nu al stijgt het aandeel in de ontwikkelingshulp die nodig is voor noodhulp na rampen. Daarom moeten we vandaag beginnen met rekening houden met die veranderingen in het waterbeheer, zo staat in een pleidooi dat onderzoekers van Wageningen UR samen met onder andere de Wereldbank opstelden. Kabat presenteerde het pleidooi op het waterforum aan staatssecretaris van Verkeer en waterstaat Melanie Schultz van Haegen.
In het ontwerp van dammen, dijken en reservoirs moet rekening gehouden worden met klimaatverandering, net als in waarschuwingssystemen, ruimtelijke planning en verzekeringen. Deze climate proofing is een voorwaarde om de zogenaamde Millennium development goals van de Verenigde Naties te halen, zegt Kabat in een toelichting. Om die VN-doelen voor armoedebestrijding te halen zijn forse investeringen nodig in bijvoorbeeld opslag en controle van water. Maar omdat in de planning daarvan nog te weinig rekening wordt gehouden met klimaatvariabiliteit zouden tientallen jaren van ontwikkelingsinspanning teniet gedaan kunnen worden, aldus Kabat.
Het bleef in Mexico niet bij woorden alleen. Samen met staatssecretaris Schultz van Haegen bezocht Kabat New Orleans om lessen te trekken uit de nasleep van de orkaan Katrina. Tijdens het forum werd daarover een presentatie gehouden in de stand van het Netherlands Water Partnership, samen met een generaal van het Amerikaanse leger. / JT