Wetenschap - 15 maart 2001

Klimaattop scholieren enthousiast ontvangen

Klimaattop scholieren enthousiast ontvangen

'Hier krijgen we de informatie in de schoot geworpen'

Buiten is het nog fris als tientallen auto's en bussen de Bornsesteeg oprijden. Rijen middelbare scholieren vullen de straat op weg naar de hal van het ATO. Binnen wordt het warmer naarmate er meer mensen binnendruppelen. De opening van de klimaatconferentie voor scholieren gaat beginnen.

Ruim 1900 scholieren en docenten hebben zich aangemeld voor de dag. Volgens co?rdinator ir. Willem Schoustra komen ze uit het hele land. "Uit elke provincie hebben we inschrijvingen ontvangen. Verrassend veel mensen komen uit het westen van het land." Veel scholieren komen ook uit de omgeving van Wageningen, blijkt uit een steekproef. De meeste mensen komen samen met de rest van de klas, op initiatief van de docenten en vaak als verplicht uitstapje. De klassen zijn duidelijk herkenbaar: ze lopen onzeker met zijn allen bij elkaar of hangen laconiek over de stoelen. Positief zijn ze wel over de gratis consumpties en maaltijden. Een groep 4-vwo'ers uit Ede is met de klas Algemene natuurwetenschappen gekomen. Sommigen zijn meegegaan omdat het verplicht was. Zij wachten af of het wat wordt. Een ander bekent dat hij het wel grappig vindt: "Beter dan een dag naar school".

Er zijn echter ook scholieren alleen of in kleine groepjes naar Wageningen gekomen, zoals Esther de Jong en Ellen-Louise Bos uit Bunschoten. Om halftien zitten ze al op de eerste rij voor het podium. "Nu hebben we nog tijd om de informatie door te lezen", zegt Bos. Ze zitten in 5-vwo en volgen het profiel Economie en maatschappij. Voor hun profielwerkstuk hebben ze het onderwerp klimaat gekozen. "Wij zagen op school een poster hangen over de conferentie", zegt de Jong. "Dit onderwerp kunnen we goed combineren met de vakken aardrijkskunde en economie." De binnenkomst vonden ze tegenvallen; ze hadden het grootser verwacht. Drie jongens uit Eindhoven staan bij de catering, waar koffie, thee en Wageningse wieltjes klaarstaan. Ze zitten in 4-havo en zijn samen naar Wageningen gekomen voor hun praktische opdracht. "Hier krijgen we de informatie in de schoot geworpen", zegt Remi Heysteeg. "We gaan allemaal naar andere workshops om zo veel mogelijk te verzamelen."

Om halfelf blijkt dat bijna iedereen die zich had opgegeven ook is gekomen. Er zijn zelfs enkele scholieren die zich vandaag nog komen aanmelden. De stoeltjes voor het podium zitten vol als prof. Dr. Cees Karssen de conferentie opent. Een deel van het publiek volgt de opening volgen, via videoschermen. Karssen overstemt het geroezemoes in de hal en krijgt luid applaus na zijn opening: "Ik ben twintig jaar geleden afgekeurd als schoolmeester." Hij legt uit dat de scholieren deze dag de kans krijgen om met wetenschappers in contact te komen en informatie kunnen krijgen voor hun schoolopdrachten. Milieuminister Jan Pronk en weervrouw ir. Helga van Leur worden juichend door het publiek ontvangen en nemen het woord over. Pronk loopt over het podium heen en weer en vertelt levendig over de situatie in Bangladesh. Hiermee illustreert hij dat het klimaatprobleem grotere gevolgen heeft voor arme landen dan voor rijke landen. "Rijke landen met een hoog energiegebruik moeten daarom een stapje terug doen", betoogt hij. "En jullie moeten politici aansporen om zich daaraan te houden." Van Leur legt uit wat het weer en het klimaat met elkaar te maken hebben en hoe moeilijk het is om het weer te voorspellen. Fitnessinstructeur Ellen van Calsbeek sluit de opening af met een warming-up. Luide muziek schalt door de hal en iedereen in de zaal moet gaan staan om de bewegingen van Van Calsbeek na te kunnen doen. Pronk heeft zijn jasje uitgedaan en samen met Van Leur geeft hij het goede voorbeeld. De voorste rijen doen fanatiek mee, achteraan staat iedereen stil.

Om halftwaalf stroomt de zaal leeg. De Jong en Bos hebben bij de warming-up staan springen op de eerste rij. De opening vonden ze geslaagd. "Iedereen was zo enthousiast", zegt de Jong. Buiten staan studenten klaar om de groepen scholieren te begeleiden. De docenten volgen een speciaal programma. Twee docenten van het MBO in Velp zijn zonder studenten gekomen. Ze hopen een nieuwe kijk te krijgen op het broeikaseffect.

De Jong en Bos gaan naar hun eerste workshop: 'IJsvorming in de broeikas', over de vorming van poolijs. 's Middags volgen ze de economische getinte workshop 'Energieheffingen: het medicijn tegen het broeikaseffect?'. In totaal zijn er drie rondes van meer dan zeventig workshops. Jammer genoeg gaat de workshop van de NASA niet door; daarvoor hadden zich meer dan vijfhonderd mensen opgegeven. Aan het eind van de dag komt iedereen weer terug naar de hal van het ATO voor een cooling-down en een buffet.| S.L.