Nieuws - 12 april 2018

Klimaatonderzoekers krijgen nieuw observatorium van 18 miljoen

tekst:
Albert Sikkema

Nederlandse klimaatonderzoekers hebben 18 miljoen euro van NWO gekregen voor het Ruisdael Observatory. Daarmee kunnen ze voortdurend veranderingen in de emissies van broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof meten.

Nieuwe weerradar, ©TUDelft

Het Ruisdael Observatory is een grootschalige nationale onderzoeksfaciliteit, die wordt betaald uit het fonds voor Large-scale Research Infrastructure van NWO. Onderzoekers van het KNMI, WUR, RIVM, de universiteiten in Utrecht, Groningen en Amsterdam (VU), TU Delft, TNO en ECN hebben de onderzoeksfaciliteit aangevraagd en gaan er gebruik van maken. Vanuit WUR zijn de leerstoelgroepen Meteorologie en luchtkwaliteit, Hydrologie en kwantitatief waterbeheer en Water Resources Management bij het initiatief betrokken.

Atmosfeermodellen
Het nieuwe observatorium bestaat uit een vast meetnetwerk, mobiele sensoren en uitgebreide grondstations die heel nauwkeurig broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof in de atmosfeer meten en modelleren. Een nieuwe rekenfaciliteit verwerkt de gegevens real time in atmosfeermodellen. Hiermee brengt het Ruisdael Observatorium gedetailleerd de verandering van het lokale weer, klimaat en luchtkwaliteit in beeld.

Meer info vind je hier

Lees ook