Nieuws - 1 januari 1970

Klimaatonderzoek meer interdisciplinair

De rol van wetenschappers in het klimaatonderzoek is aan het veranderen. Het gaat niet meer alleen om het begrijpen van menselijke invloed op het klimaat, maar ook om het bijdragen aan oplossingen. Wetenschappers moeten daarom streven naar meer samenwerking tussen disciplines.

Dat zei dr Laurie Geller van de International Council for Science afgelopen donderdag tijdens een congres van de onderzoeksschool voor sociaal-economisch en natuurwetenschappelijk milieuonderzoek SENSE in Ede. De International Council for Science, in Parijs, is een koepelorganisatie van academies van wetenschap uit verschillende landen.
De Amerikaanse Geller gaf als voorbeeld windmolens, die technisch gezien een mooie oplossing zijn maar tot verzet leiden bij omwonenden. Zo is het bij veel onderwerpen rondom duurzame ontwikkeling nodig dat exacte wetenschappers samenwerken met sociale wetenschappers. Ook valt klimaatverandering niet los te zien van zaken als armoedebestrijding en biodiversiteit.
Er ontstaan ook al nieuwe vormen van interdisciplinair samenwerken, zegt Geller, zoals in het Millennium Ecosystem Assessment. Daarin dragen veel onderzoekers uit verschillende landen bij aan een overzicht van de stand van mondiale ecosystemen. Dergelijk onderzoek kan verschillende opties aandragen voor beleid. En dat is volgens Geller ook de politieke rol die wetenschappers moeten hebben.
Waarbij wel gezegd mag worden dat het een wetenschappelijk feit is dat zestig procent reductie van broeikasgassen nodig is om het broeikaseffect aan te pakken, vult de Wageningse hoogleraar milieusysteemanalyse Rik Leemans aan. Maar er is reden voor optimisme, zegt Geller. Interdisciplinair werken kost vanwege de complexiteit vaak meer geld, maar er is ook steeds meer financiering voor interdisciplinair onderzoek in Europa en de VS. En vooral jongere onderzoekers zijn er goed in en leren verbanden leggen naar andere disciplines, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Die jonge onderzoekers waren er in ruime mate op het congres van SENSE, dat mede door de Wageningse onderzoeksschool WIMEK georganiseerd was. / JT

Meer informatie op www.sense.nl