Nieuws - 9 oktober 2008

Klimaatmaster slaat niet aan

De nieuwe master Climate Studies is nog weinig succesvol. Het aantal studenten is op dit moment nog op een hand te tellen.
Climate Studies is de uitgebreide en verbrede versie van de ‘oude’ master Earth System Science die in 2002 van start ging. Maar die eerste versie is nooit goed van de grond gekomen, zegt Theo Lexmond van het Onderwijsinstituut. ‘We hebben dus kennelijk iets niet goed gedaan. Bij aardsysteemkunde kunnen studenten zich kennelijk geen goed beeld vormen.’
Om meer studenten te trekken is de typische bètamaster verbreed met gammastudies. ‘Door koppeling van de studie aan het maatschappelijke probleem van de klimaatverandering hopen we meer studenten te trekken.’
Maar direct meetbaar effect heeft die wijziging dus nog niet gehad. Aan de nieuwe masteropleiding zijn op dit moment officieel vier studenten ‘van buitenaf’ begonnen. Daarnaast verwacht Lexmond de komende tijd ‘een stuk of vier’ studenten die vanuit hun bachelor in de nieuwe studie doorstromen. Verder zijn er op dit moment negen studenten die de oude master Earth System Science doen. Het afgelopen jaar studeerden er tien mensen af in deze richting. Daarmee blijft het een van de kleinere masters van de WUR.
Overigens mag de nieuwe masteropleiding officieel nog niet Climate Studies heten. Lexmond verwacht dat de naamswijziging pas volgend jaar september officieel rond is.