Nieuws - 1 januari 1970

Klimaatkamer Alterra, Wageningen

Klimaatkamer Alterra, Wageningen

Klimaatkamer Alterra, Wageningen


Onderzoeksmedewerker ing. Jurgen van Hal van Alterra injecteert een
oplossing van kaliumhydroxide in een van de 95 potten van de respirometer.
Met dit zeldzame apparaat - er zijn er volgens Van Hal ongeveer vijf op de
wereld - kan hij door de tijd heen meten hoe groot de kooldioxideproductie
is in de bodemmonsters, en dat is weer een maat voor het leven in de bodem.
De respirometer is twee jaar geleden gebouwd door technici van Alterra en
softwarespecialisten van Wageningen Software Labs (W!SL).
,,Het is specialistisch werk'', vertelt Van Hal. Er is niet alleen
chemische en bodemkundige kennis voor nodig, maar ook computerkennis. De 95
potten worden aangestuurd door pc's. ,,Zo kan je hele grote hoeveelheden
grondmonsters tegelijkertijd meten.'' De bodemmonsters worden in afgesloten
potten in de klimaatkamer op een constante temperatuur gehouden van
vijftien graad Celsius. Onder de deksels zit een klein bakje met de
kaliumhydroxide-oplossing. De door schimmels, wormen, pissebedden,
miljoenpoten en ander bodemleven geproduceerde kooldioxide zorgt in die
oplossing voor een weerstandsverschil, wat een maat is voor de CO2-
productie.
Van Hal werkt met de respirometer vaak aan verontreinigde grond. Hoe
sterker de vervuiling, des te lager de CO2-productie. In de potten die hij
vult met kaliumhydroxide, monitort hij grond afkomstig van een
laboratoriumexperiment met insecticiden. Maar er wordt ook fundamenteel
onderzoek gedaan met de respirometer. Zo werd bijvoorbeeld onderzocht welke
invloed wormen, pissebedden en miljoenpoten hebben op het bodemleven. Dat
gebeurde met bodemkolommen die waren bedekt met elzenblad. ,,Pissebedden
scheuren het blad uiteen in kleine stukjes, wormen trekken het blad de
bodem in en miljoenpoten maken er nog kleinere stukjes van.'' Door de CO2-
productie te meten, kregen de onderzoekers een indicatie wat dit voor
invloed had op het bodemleven. |
M.W., Foto G.A.