Nieuws - 17 december 2009

Klimaatdebat van laag niveau

tekst:
Gastredacteur

In Resource van 3 december heb ik mij gestoord aan de bijdrage van de heer Oldenkamp. In de rubriek Visie spreekt hij over het feit dat ‘Wageningse wetenschappers massaal geloven dat het broeikaseffect door de mens wordt veroorzaakt’.

22-illustratie-brief-klimaa.jpg
Hij spreekt tevens over een 'veredelde geloofsbelijdenis' door Pavel Kabat en Pier Vellinga in het tijdschrift Spil. Zij zouden meelopers zijn en een gebrek aan lef hebben. Dat is een ferme beschuldiging waarbij Oldenkamp zich op wat meer argumenten zou moeten baseren dan hij in zijn bijdrage doet.
Begrijp me niet verkeerd, scepsis lijkt me een goede drijfveer voor wetenschap. De huidige scepsis ten aanzien van klimaatverandering blijkt echter steeds weer slechts een lastercampagne. De bijdrage van de heer Oldenkamp is hiervan een duidelijk voorbeeld. Ik vraag me zeer af in hoeverre hij de discussies tussen sceptici en klimaatwetenschappers volgt. Het niveau van dergelijke discussies is verontrustend laag en zeker niet wetenschappelijk te noemen. Het feit dat Wageningen UR zoiets niet zou faciliteren, lijkt mij alleen maar een logisch gevolg van het lage niveau waarop de discussie wordt gevoerd./ W.J. van Hoek, Wageningen