Nieuws - 5 juli 2007

Klimaatbestendig bos met buitenlandse bomen

945_nieuws.jpg
Bosbeheerders overwegen de natuur een handje te helpen bij hun aanpassing aan de klimaatverandering door andere bomen aan te planten. Geen tropische palmbomen, maar wel bijvoorbeeld beuken en eiken uit het warmere Frankrijk of Tsjechië.
De Raad voor Plantenrassen presenteerde op 27 juni de achtste editie van de Rassenlijst voor Bomen. Deze lijst is voor groenbeheerders een belangrijke bron van informatie over welke bomen en struiken geschikt zijn voor de Nederlandse steden en bossen. Met de verwachte veranderingen in het klimaat is het echter de vraag of de lijst nog voldoet. ‘Natuurbeheerders willen bomen aanplanten die jarenlang meegaan. Het zou jammer zijn als ze na twintig of dertig jaar doodgaan omdat het klimaat is veranderd’, vertelt onderzoeker ir. Sven de Vries van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) die aan de lijst heeft meegewerkt.
Het klimaat verandert naar verwachting sneller dan de bomen zich kunnen aanpassen. ‘Bovendien kunnen nieuwe bomen zich moeilijk vrij vestigen doordat vrijwel elke vierkante meter in Nederland al is ingenomen.’
Door van soorten die hier nu al groeien exemplaren te planten uit zuidelijker streken, kunnen natuurbeheerders de natuur een handje helpen. Uit onderzoek blijkt dat beuken uit warme streken eerder uitlopen dan hun verwanten uit gematigder streken, ook als ze in koudere gebieden groeien. ‘Ze hebben genetisch gezien iets andere eigenschappen, waardoor ze wellicht beter bestand tegen de klimaatverandering dan onze huidige populaties’, zegt De Vries.
Toch staan straks niet plotseling alle Nederlandse bossen vol met bomen uit Frankrijk of België. ‘Het gaat niet om vervanging van bomen, maar om verrijking van het genetische materiaal met de zuidelijke soorten. Als een deel van de aanplant uit zuidelijke bomen bestaat, dan kunnen de soorten op natuurlijke wijze met elkaar kruisen en zich zo misschien sneller aanpassen.’