Organisatie - 17 januari 2020

Klimaatbeleidsdialoog: de nabeschouwing

tekst:
Luuk Zegers
3

Na de klimaatbeleidsdialoog tussen de Raad van Bestuur en Extinction Rebellion (XR) van maandag 13 januari, blikken gespreksleider Simone Ritzer en initiatiefnemer Kamiel Verhelst (XR) terug. 'Mensen in de WUR-gemeenschap moeten meer betrokken worden bij de besluitvorming.'

Studenten Kamiel Verhelst en Malik Dasoo (XR) in gesprek met Arthur Mol, die de Raad van Bestuur vertegenwoordigde tijdens de klimaatbeleidsdialoog in The Spot. © Aldo Allessie

Simone Ritzer, programmafacilitator Wageningen Dialogues, gespreksleider tijdens de klimaatbeleidsdialoog
Simone Ritzer, programmafacilitator Wageningen Dialogues, gespreksleider tijdens de klimaatbeleidsdialoog

Dialoog
Ritzer: ‘De kracht van actiegroepen als Extinction Rebellion is dat ze de dialoog verbreden. Als iedereen een genuanceerde mening heeft, verandert er nooit iets. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ook zulke actiegroepen worden geconfronteerd met andere ideeën, door de dialoog aan te gaan. De animo voor dit evenement laat zien dat er behoefte is aan opvolging. Tweehonderdvijftig aanwezigen maakten duidelijk dat ze willen dat WUR duidelijker communiceert over de impact, ernst en omvang van klimaatverandering. Het is nu ook een taak voor de communicatieafdeling om te kijken hoe dat beter kan. Maar WUR staat hierbij zeker open voor ideeën van studenten.’

Invloed
‘Het viel me op dat het voor veel studenten onduidelijk is hoeveel invloed ze zelf hebben. Een aantal studenten zei bijvoorbeeld dat de universiteit klimaatverandering in meer vakken moet integreren. Toen zei een andere student: “luister, ik zit in de opleidingscommissie: wij hebben zelf óók invloed.” Hoe maak je studenten bewust van de invloed die ze hebben?’

Initiatief
‘Extinction Rebellion vond dat het lang duurde voordat de Raad van Bestuur ze uitnodigde voor een gesprek. Uiteindelijk hebben zij zelf het initiatief genomen. Zo hoort het ook te gaan denk ik: zij willen verandering dus het is belangrijk dat zij het initiatief nemen. Ik kan als programmaleider wel allemaal evenementen gaan organiseren, maar je krijgt alleen een goede dialoog als iemand iets belangrijk genoeg vindt om er zelf initiatief voor te nemen. Daarom mijn oproep: wil jij iets veranderen? Neem het initiatief en kom naar mij toe om te zien waar we elkaar kunnen versterken.’

‘Eén van de aanwezige studenten kwam met het idee om een paar keer per jaar een dialoog te organiseren met de Raad van Bestuur. Dat lijkt me een goed idee, zolang die dialogen gaan om dingen die in de WUR-gemeenschap écht leven. Dat we bijvoorbeeld bij studenten en medewerkers peilen waar ze het over willen hebben en dan daarover met elkaar in gesprek gaan.’

 


Kamiel Verhelst, masterstudent Geo-Information Science en één van de vertegenwoordigers van XR tijdens de discussie.
Kamiel Verhelst, masterstudent Geo-Information Science en één van de vertegenwoordigers van XR tijdens de discussie.

Opkomst
Verhelst: 'De opkomst was super en ik heb het gevoel dat we een paar goede punten hebben kunnen maken. We hebben niet alles kunnen zeggen wat we wilden zeggen omdat daar helaas niet genoeg tijd voor was. We hadden het bijvoorbeeld nog wel uitgebreider willen hebben over de rol van de universiteit in de samenleving. Maar al met al hebben we het goed gedaan volgens mij.’

Communicatie
‘Ik kan ergens wel begrijpen dat de universiteit geen expliciet statement wil maken door de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Maar volgens mij kan er wel een stuk duidelijker gecommuniceerd worden over de ernst en de omvang van klimaatcrisis. Dat lijkt nu geen prioriteit te zijn in WUR’s communicatie, waarin klimaatverandering vooral een uitdaging lijkt die we met technologie wel even oplossen. De klimaatcrisis zou vanuit veel meer hoeken belicht moeten worden in WUR’s communicatie.’

Meer participatie nodig
‘Mijn grootste inzicht van de bijeenkomst van afgelopen maandag is dat er veel behoefte is aan een cultuur waarbij mensen in de WUR-gemeenschap meer worden betrokken bij de besluitvorming. Er is een beter participatiesysteem nodig en meer transparantie. Daarvoor is het belangrijk dat we vaker met elkaar in gesprek gaan. Simone Ritzer (de moderator, red.) zegt dat als mensen de dialoog willen aangaan over iets, zij zelf initiatief moeten nemen. Dat ben ik met haar eens, maar tegelijkertijd moet die dialoog wél worden gefaciliteerd door de universiteit. Het zou goed zijn om vaker met het bestuur in gesprek te gaan. Zodat de gemeenschap een beeld krijgt van wat zij doen en hoe de gemeenschap daar invloed op kan uitoefenen.’

Lees meer:

 

Re:acties 3

 • Leo van der Heijden (Inkoper WUR)

  Een goed initiatief. Er was echter nauwelijks ruimte voor de deelnemers om ideeën in te brengen. Zo had ik bijvoorbeeld XR de suggestie willen doen om gebruik te maken van de marktmacht van 12.000 studenten in Wageningen. Hoe? Door hen te vragen na te gaan of de elektriciteit die ze in hun kamer gebruiken wel van een echt groene energieleverancier komt. En als dat niet zo is de eigenaar van de kamer te vragen hiernaar over te stappen.

  Dus een oproep aan de studenten: pak je eigen verantwoordelijkheid: maak studentenstroom lokaal en groen!

  Overigens koopt WUR zijn stroom bij Eneco met groene-stroomcertificaten van Italiaanse wind. De stroom en de bijbehorende certificaten die WUR zelf opwekt met haar windmolenpark worden verkocht op de energiemarkt. Dit is misschien onlogisch, maar kan niet anders.

  Reageer
 • Tjeerd Rinsema

  Tegenwoordig begrijpen mensen niet meer wat wetenschap is. Je ziet het zelfs al bij professoren die op Twitter zich als activist gedragen in plaats van als een onafhankelijk onderzoeker die feiten presenteert.
  Studenten denken blijkbaar ook dat onafhankelijke instellingen voor het politieke klimaatkarretje gespannen moeten worden.

  We moeten ervoor zorgen dat de wetenschap niet gepolitiseerd wordt, want dan verliest het alle onafhankelijkheid én geloofwaardigheid.

  Reageer
  • Alcathous

   Scientists have to enter the public debate and explain and defend their findings and encourage everyone to have a debate on the policy consequences of these scientific findings.

   This isn't happening at all. We need more scientists that are politically active. Also outside their own field. The leading example would be Noam Chomsky. Your idea that scientists should lock themselves up in their ivory tower is not only silly but also dangerous.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 2

 • Malik

  On the topic of 'influence' the reporting is misleading and incomplete. To only include the quote "Listen, I am a member of the programme committee. We also have an influence.", is to neglect the input of the other program committee members in attendance.
   
  Firstly, I and others I have spoken to don't remember that statement being made.
   
  Secondly, the responses to that came from current committee members as well as previous committee members who commented on the following:
  1) The fact that some students are not aware or have not even been approached by their program committees.
  2) When students are involved in their program committees, their influence is quite limited because of the fact that the bureaucratic process is so cumbersome that things rarely even pass (when they do, they take a very long time) and the fact that programs are already so full, there is rarely space for any new courses to be introduced.
   
  The reporting of this point seems to prioritise the fact that WUR has these structures in place but the sentiment of the night (while acknowledging that these structures exist) emphasise that they are insufficient.
   
  This needs to be communicated by Resource better.

  • Luuk Zegers

   Hi Malik,

   Thanks for taking the time to respond. This piece is not meant as a complete report of the evening, but as a piece in which the moderator (Simone) and one of the initiators (Kamiel) of the dialogue look back at highlights of the event.

   Simone and Kamiel both reflect on highlights of the event. But that does not mean that their quotes capture everything that was said about the topic in one sentence. It means that that was one of the things that stuck with --in this case-- Simone.

   I disagree with you that this reporting ‘seems to prioritise the fact that WUR has these structures in place’. Rather, I think that it emphasizes that something is going wrong in communicating to the students the influence they have on their own curricula.

   I do agree with you however that this was just one part of the ‘influence’ discussion.

   Thanks for adding more context to it.


Re:ageer