Nieuws - 15 december 2015

Klimaatakkoord legt puzzelstukjes aan elkaar

tekst:
Rob Ramaker

Het in Parijs gesloten klimaatakkoord biedt volgens Martin Herold reden voor optimisme. Alle praktische puzzelstukjes van afgelopen jaren worden eindelijk in een groter plan gepast.

Het tegengaan van ontbossing in de tropen is één van de wapens tegen klimaatverandering. / Foto: Lubasi

In Parijs beleefde Martin Herold, hoogleraar Geo-informatiekunde en remote sensing, al weer zijn tiende klimaatconferentie. Afgelopen jaren was hij soms optimistisch, bijvoorbeeld toen ontwikkelingslanden – die niet meededen aan het Kyotoprotocol – mee gingen praten. Maar er waren ook dieptepunten als het mislukken van het klimaatakkoord in Kopenhagen. Alle vooruitgang op detailniveau, bijvoorbeeld over ontbossing, werd nooit ingebed in een breder akkoord. 

Zo’n raamwerk ligt er nu wel, zegt Herold: ‘Dat is een big deal, een grote stap na al die kleine stapjes. Je ziet niet vaak dat 195 landen het eens worden.’ COP21 had volgens de hoogleraar meer succes omdat het een bottom-up akkoord is; Landen mochten zelf met ideeën komen. Bovendien schoven maatschappelijke organisaties en bedrijven dit maal nadrukkelijk aan. ‘Dit akkoord, maakt de kleine stapjes die we al hadden gedaan veel waardevoller’, zegt hij. Eindelijk wordt er in een raamwerk naar duidelijke doelen toegewerkt.

Je ziet niet vaak dat 195 landen het eens worden
Martin Herold, hoogleraar Geo-informatiekunde en remote sensing

Bossen hebben dit maal een prominente plek in het akkoord; Zowel het voorkomen van ontbossing als duurzaam beheer. Herold denkt dat Wageningen UR kan helpen ontbossing te voorkomen. Zo moeten worden gemonitord of daadwerkelijk geen tropisch regenwoud wordt gekapt tijdens de productiewerkzaamheden van bedrijven die hebben beloofd ontbossing tegen te gaan.  

Ook hoopt Herold dat sommige vakgebieden gaan samenwerken. Zo hebben de bestrijding van ontbossing en klimaatvriendelijke landbouw veel met elkaar te maken. Aan de ene kant maakt effectieve landbouw het voor boeren minder noodzakelijk nieuwe grond te ontginnen. Maar tropische landbouw profiteert in veel gevallen ook van gezonde bossen in de nabijheid. ‘Wageningen UR  moet ook wereldleider willen worden in dit soort domeincombinaties.’

Ondanks zijn optimisme blijft Herold voorzichtig over de toekomst. ‘Nu er een akkoord ligt, vraag ik me af wat er gaat komen’, zegt hij. ‘Er moet nog heel veel werk gebeuren. We moeten nu daadwerkelijk wat gaan doen.’