Nieuws - 1 februari 2007

Klimaat

‘Het bedrijfsleven haalt de politiek links in’

‘Het bedrijfsleven is het kabinet Balkenende links aan het passeren.’ Dat zei hoogleraar Milieusysteemanalyse Rik Leemans dinsdagmorgen op het Radio 1 Journaal. ‘Ik was de laatste jaren steeds somberder omdat de politiek het stokje niet oppakte. Ik begin positiever te worden omdat het bedrijfsleven dat wel doet.’
Leemans is één van de schrijvers van het rapport van de klimaatorganisatie van de Verenigde naties IPCC, waarover wetenschappers en beleidsmakers deze week vergaderen in Parijs. Hij verwees naar tachtig topbestuurders uit het Nederlandse bedrijfsleven. Die schreven in december een brief aan de partijen die onderhandelen over een nieuwe regering, waarin zij pleiten voor meer aandacht voor natuur en milieu in de komende kabinetsperiode.
Leemans schreef mee aan het hoofdstuk over de invloed van klimaatverandering op de natuur. Hij bracht in kaart hoe snel de natuur zich aan kan passen aan stijgende temperaturen. Volgens Leemans ligt de grens bij twee tot drie graden opwarming. Als de aarde nog warmer wordt komt de natuur volgens hem ‘zeer sterk in de problemen.’ ‘De veerkracht is niet oneindig.’ Modelberekeningen voorspellen dat die stijging binnen dertig of veertig jaar bereikt kan worden.
Eén van de conclusies uit het IPCC-rapport die al uitgelekt zijn, is dat de zeespiegelstijging lager zal uitvallen dan eerder voorspeld: 38 centimeter in plaats van 65. Volgens Leemans is die voorspelling niet gebaseerd op de meest recente inzichten. Het IPCC gebruikt alleen gepubliceerde wetenschappelijke artikelen als basis van haar rapport. Metingen van de NASA, die aantonen dat de ijskap van Groenland sneller smelt dan gedacht, zijn nog niet gepubliceerd en daarom niet meegenomen in het rapport. ‘Het zou best eens zo kunnen zijn dat we in een komend rapport weer uitgaan van zestig tot negentig centimeter zeespiegelstijging.’