Nieuws - 31 mei 2007

Klemgereden door een boer

Christian Oskamp, student Bos- en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit (op de foto rechts), verbleef vier maanden in het afgelegen Groningse dorpje Kostverloren. Met zijn nieuwe auto reed hij door de akkers om vogels te tellen. Bij de lokale boeren viel dat niet altijd in de smaak.

788_nieuws.jpg
‘De grauwe kiekendief is een vrij zeldzame roofvogel in Nederland. Kern van hun leefgebied is de Dollard. Daar onderzocht ik of de verspreiding van de kiekendief in verband staat met dichtheden van de broedende akkervogels waar ze op jagen, zoals de veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper.
Ik sliep op een woonboerderij in Kostverloren, een heel rustig plaatsje. Ik was er een keer eerder geweest, in de winter, en toen was er echt niks. Maar nu bloeide er van alles. Het landschap was heel mooi. En ik verbleef er samen met een student van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden die bezig was met een ander onderzoek. Daar klikte het goed mee.
Met de lokale mensen ging dat wat moeizamer. Ze zijn wat afstandelijker. Omdat het een groot gebied is waar ik doorheen moest knallen, heb ik speciaal een auto aangeschaft voor dit onderzoek. Voor het tellen van de vogels moest ik over boerenland en dan hoorde ik vaak: wat mot dat hier! Ik ben een keer zelfs klemgereden. Stond er in één keer een Mercedes voor mijn neus. Daarna heb ik stickers op mijn auto geplakt van de Stichting Grauwe Kiekendief. Dat hielp. We betrokken de boeren ook bij het onderzoek. Want veel nesten liggen in graanakkers. Om ze te beschermen wordt er een net van tien bij tien meter omheen geplaatst, met stroom erop tegen de vossen.
Elke ochtend stond ik om vijf uur op om broedende vogels te gaan tellen. Ik herkende de verschillende vogels aan hun geluid. Vooraf heb ik geoefend met mijn mp3-speler, in de trein en thuis. Het mooiste moment was toen ik het eerste nest van het jaar van de grauwe kiekendief vond. Die nesten zijn heel moeilijk te vinden. Het vrouwtje blijft op het nest, terwijl het mannetje jaagt. Als het mannetje met voedsel terugkomt, vliegt het vrouwtje recht omhoog de lucht in en neemt daar het eten over. Pas dan weet je dat daar een nest zit. Met een telescoop bepaalde ik de locatie.
Uit mijn waarnemingen blijkt dat in de gebieden waar veel broedvogels zitten de grauwe kiekendief veel jaagt. Dit is een ander resultaat dan ik had verwacht op basis van de literatuur. Want uit een ander onderzoek kwam naar voren dat muizen een veilig heenkomen zoeken en dat de dichtheid hoog is op plekken waar de predator niet aanwezig is. Maar dat geldt dus niet voor de vogels.’