Nieuws - 1 januari 1970

Kleine makke pony’s kunnen Schotse Hooglanders vervangen

Kleine makke pony’s kunnen Schotse Hooglanders vervangen

Kleine makke pony’s kunnen Schotse Hooglanders vervangen


In de Nederlandse heidevelden en graslanden grazen honderden Schotse
Hooglanders, Galloway- en Heckrunderen. De kleine IJslandse pony’s kom je
nauwelijks tegen, maar doen uitstekend werk, blijkt uit een dertig jaar
lopend begrazingsexperiment.

In het Brabantse natuurreservaat Baronie Cranendonck grazen al sinds 1973
IJslandse pony’s in een van de oudste begrazingsexperimenten in Nederland.
Natuurbeheerders en biologen zien er graag de situatie terug zoals die
honderden jaren geleden bestond, toen de wilde voorouders van ons huisvee
een grote invloed op ons landschap hadden. Op veel plaatsen in Nederland
wordt dat doel nagestreefd door de ‘brute kracht’ van runderen in te
zetten. Maar de kleine makke pony’s voldoen ook.
Dr Loek Kuiters en ing. Pieter Slim van Alterra onderzochten de situatie in
Baronie Cranendonck en concluderen dat begrazing door de kleine pony’s een
duidelijk positieve invloed heeft op de vegetatie: de pony's houden de
heide in stand en op sommige plekken stimuleren ze bosgroei zodat een
gevarieerd landschap kan ontstaan. De open plekken die ze creëren zijn
goede locaties voor stekelachtige struiken zoals bramen. Die bieden weer
bescherming voor jonge boompjes, die ertussen opgroeien zonder te worden
aangevreten.
Het natuurreservaat Baronie Cranendonck
bestrijkt een gebied van arme zandgronden dat deels door agrariërs is
omgevormd tot productieve maïs-, graan- en aardappelakkers. Op een ander
deel zijn dennenbomen geplant en een deel deed dienst als vuilstort en is
afgedicht. In 1972 kwamen de terreinen vrij en is het voormalige
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - nu onderdeel van Alterra - ingeschakeld
om te onderzoeken in hoeverre het gebied weer in zijn oorspronkelijke
schrale staat kan worden teruggebracht. Daarvoor zijn de IJslandse pony's
in het gebied gebracht.
De Alterraonderzoekers raden Staatsbosbeheer af om andere diersoorten uit
te zetten in het gebied of andere ingrepen te doen in het landschap.
Bioloog Kuiters: ,,Het is een unieke locatie omdat dit een van de weinig
plekken in Nederland is waar zo lang een constant beheer is gevoerd. Dat
moeten we volhouden. Hierdoor kunnen we goed zien wat de effecten zijn van
het beheer op de natuur. In andere natuurgebieden zijn dikwijls diverse
diersoorten uitgezet of is er weinig continuïteit in het beheer waardoor we
geen harde conclusies kunnen trekken.'' | H.B.

Fotobijschrift:
Begrazing door IJslandse pony’s heeft een duidelijk positieve invloed op
de vegetatie: ze bevorderen het ontstaan van een gevarieerd landschap |
Foto Loek Kuiters, Alterra