Nieuws - 5 juni 2014

Klein protest tegen leenstelsel

tekst:
Nicolette Meerstadt

De Tweede Kamer bespreekt vandaag voor het eerst het nieuwe leenstelsel waarover vorige week een politiek akkoord werd bereikt. Studenten grijpen het debat aan voor een protestmars in Den Haag.

Rond de zestig studenten en scholieren protesteerden vanmorgen tegen het afschaffen van de basisbeurs. Gewapend met megafoon en spandoeken liepen ze naar het Binnenhof.

De Landelijke Studenten Vakbond liep mee, maar ook jongeren van CDA en SP. Scholierencomité LAKS was erbij, net als de koepel van studenten verenigingen LKvV. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) was bij het protest en later kwamen ook andere oppositieleden kijken. PVV’er Harm Beertema wees er fijntjes op dat studenten massaal D66 en GroenLinks hebben gestemd. ‘Ze zouden zelf beter moeten opletten.’

Het akkoord houdt in dat de basisbeurs vanaf het nieuwe studieseizoen in 2015 wordt omgezet in een studievoorschot. Dat is een lening die in 35 jaar kan worden terugbetaald. De maatregel moet uiteindelijk ongeveer 1 miljard euro opleveren, die wordt teruggesluisd naar het hoger onderwijs om de kwaliteit te verbeteren. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs moest het plan eerder uitstellen omdat politiek draagvlak ontbrak. Nadere afspraken met oppositiepartijen zijn nodig om de Senaat achter het plan te krijgen.