Nieuws - 1 januari 1970

Klant als milieubewuste koning

Consumenten zouden meer verantwoordelijkheid moeten krijgen voor een milieubewuste productie, vindt prof. Gert Spaargaren van de leerstoelgroep Milieubeleid. Deze maand is een nieuw onderzoeksproject van start gegaan om te kijken of consumenten het milieubeleid meer kunnen sturen.

Als je maar genoeg voorlichting geeft, worden consumenten vanzelf meer milieubewust en gaan ze milieuvriendelijker dingen kopen. Dat was altijd de gedachte op het ministerie van Vrom over milieubeleid en consumenten. Maar het werkt niet, zegt Spaargaren. Consumenten blijven dan een passieve rol hebben: kopen of niet kopen. En ze kiezen in zo’n geval vaak voor de portemonnee, en niet voor het milieu.
Daarom wil Spaargaren een meer actieve rol voor consumenten. Een voorbeeld is de introductie van een eco-bonus kaart bij supermarkten. Net zoals bij de gewone bonuskaart van Albert Heijn krijgen klanten met die kaart korting op producten, maar nu op milieuvriendelijke producten. Bovendien moet een klantenraad bepalen op welke producten korting komt. Spaargaren: ‘Consumenten worden actieve change-agents in transities naar een duurzamer samenleving’.
Het is een van de ideeën uit het nieuwe onderzoeksproject van de leerstoelgroep Milieubeleid. Vier promovendi en twee postdocs gaan kijken hoe de consument een actievere rol kan krijgen in milieubeleid op gebied van alledaagse veroorzakers van milieuvervuiling zoals voedsel, wonen en mobiliteit in het dagelijkse werkverkeer en tijdens de vakantie. Doel van de onderzoeken is kijken of het aanbieden van groenere producten en diensten een verschil maakt en de consumenten milieubewuster maakt.
Op het ministerie van Vrom is een ‘voorzichtig positieve houding’ over het nieuwe denken over milieubeleid dat Spaargaren voorstaat, vertelt hij. ‘Milieupolitiek is altijd gebaseerd geweest op ingenieurskennis. Vervuiling werd gemeten, en daar werden wetten op gebaseerd. Maar dat is niet meer de manier om met burgers te communiceren, zien ze ook op het ministerie. Burgers moeten betrokken worden bij het beleid, door ze ook in hun rol als consument inspraak te geven.’ / JT