Organisatie - 23 april 2014

Klacht over PET-flessen

tekst:
Albert Sikkema

Het bedrijf Tomra, producent van het inzamelsysteem voor PET-flessen, heeft een klacht ingediend bij DLO over het Wageningse PET-flessenonderzoek. De integriteitscommissie gaat de klacht onderzoeken.

Eerder schakelde Tomra het Delftse onderzoeksinstituut CE-Delft in om een eerder onderzoek van Food and Biobased Research naar de kosten van het recyclingsysteem van PET-flessen te bekritiseren. Dat leidde tot ophef in de politiek en het verzoek van de Tweede Kamer aan staatssecretaris Mansveld om de kosten van het recyclingsysteem opnieuw te laten uitrekenen door een onafhankelijke partij.

Tomra vindt dat DLO de kosten van het recyclingsysteem doelbewust te hoog heeft ingeschat. De Wageningse onderzoekers geven juist aan dat zij een rekenmodel hebben opgesteld en dat er een range van uitkomsten mogelijk is, afhankelijk van aannames en uitgangspunten.

Wageningen UR doet geen mededelingen over de klacht van Tomra en het integriteitsonderzoek. Dat onderzoek duurt minimaal drie maanden. De commissie adviseert aan de raad van bestuur van DLO. Als die de klacht ongegrond verklaart, kan Tomra nog in beroep bij het LOWI (Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit).

Vorig jaar zijn er veel meer klachten binnengekomen bij het LOWI dan de jaren ervoor. In  2013 behandelde de landelijke commissie tien zaken, de jaren daarvoor maar drie. In 2014 staat de teller tot vandaag op drie klachten. Steeds vaker maken klagers gebruik van integriteitscommissies om inhoudelijke meningsverschillen uit te vechten. Vorig jaar verklaarde het LOWI een klacht van Utrechtse onderzoekers tegen de Wageningse bijenonderzoeker Tjeerd Blacquiere ongegrond.