Nieuws - 18 november 2011

Klacht Wakker Dier is ongegrond

Het veelbesproken persbericht over melk is geen reclame oordeelt de Reclame Code Commissie. De stichting Wakker Dier is ‘teleurgesteld' en overweegt beroep.

joris_driepinter.jpg
De Reclame Code Commissie schrijft in haar eindoordeel dat er geen enkel bewijs is dat de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) opdracht gaf tot het schrijven van een persbericht of de tekst beïnvloedde. Bovendien is Wageningen UR zelf geen adverteerder volgens de definities van de commissie. Het bericht is wel ‘aanprijzend' over melk maar geen reclame en de klacht van Wakker Dier is dus niet ontvankelijk.
Spannend
‘Wij zijn blij dat is vastgesteld dat het geen reclame is,' zegt Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR, in een reactie. ‘We zagen de uitspraak wel met vertrouwen tegemoet. Wakker Dier had van meet af aan geen greintje bewijs voor deze beweringen. Onderzoekster Sabita Soedema had gewoon in een interview haar conclusies toegelicht, niets meer niets minder. Maar het is toch spannend of de commissie dat ook zo weegt.'
Winstpunten
Wakker Dier daarentegen is ‘teleurgesteld' en beslist na het weekend over een hoger beroep. Wel ziet de belangengroep winstpunten. Zo heeft, volgens Sjoerd van der Wouw, woordvoerder van Wakker Dier, de commissie niet categorisch gezegd dat persberichten van universiteiten nooit reclame zijn. Bovendien omschreef de commissie het bericht als ‘aanprijzend.' Van der Wouw: ‘We hebben eigenlijk een pyrrhusoverwinning gehaald.'
Het gewraakte persbericht ‘Joris Driepinter had toch gelijk' verscheen in november 2010. Het beschrijft een onderzoek dat een verband vond tussen de consumptie van tot drie glazen melk per dag en een verminderde kans op hart- en vaatziekten. Deze conclusie zelf lag niet onder vuur, maar het persbericht overdrijft volgens Wakker Dier de gunstige effecten van melk.