Organisatie - 29 maart 2007

Klaas de Haan

Scharnier met gevoel

142_opinie_0.jpg
‘Ik zoek naar verborgen talenten bij alle kandidaten die hier aankloppen. In eerste instantie schuif ik opleiding en motivatie opzij en probeer uit te vissen wat die ene persoon juist zo bijzonder maakt. Hoe zit iemand in elkaar, waar wordt hij blij van. Als je daar achter komt dan heb je de match al vrijwel gemaakt.’
Klaas de Haan is consulent Bedrijfskunde en Agribusiness bij Agrojobs en houdt kantoor in het gebouw van hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden. Het bemiddelingsbureau is tien jaar geleden ontstaan in samenwerking met de hogere agrarische scholen en heeft ook vestigingen in Velp, Dronten, Delft, Den Bosch en sinds kort in Wageningen.
Opgegroeid tussen de koeien en paarden in het buitengebied van het Friese Hardegarijp besloot de jeugdige Klaas dat hij veehouder zou worden. Niet doen, waarschuwde zijn omgeving, want zonder de basis van een familiebedrijf zit daar geen toekomst in. Maar Klaas was ‘positief eigenwijs’, want wat was er mooier dan werken met dieren? Na vele omzwervingen en een loopbaanadvies kwam hij er echter achter dat de omgang met mensen uit de agrarische wereld hem nog beter ligt. ‘Dit is echt mijn baan. Hier heb ik gevoel voor.’
Zijn rijkgeschakeerde arbeidsverleden leverde een imposant netwerk op en dat gebruikt hij nu in zijn advieswerk. ‘Ik ben het scharnier tussen beide partijen. Ik ken de markt en sta met mijn neus op de opleidingen.’
De directe binding met het VHL is bijzonder, vindt Klaas. ‘Wij kunnen afgestudeerden zo in hun nekvel pakken. Ik heb sommigen al in het vizier voordat zij hier klaar zijn.’ Andere studenten die nog niet zo ver zijn, probeert hij met tips en begeleiding een duwtje in de goede richting te geven. Wat dat betreft kan er intern nog wel wat worden verbeterd, meent Klaas. ‘De opleidingen profiteren nog onvoldoende van onze kennis van de arbeidsmarkt. Juist voor het competentiegerichte onderwijs zijn wij een unieke schakel.’