Nieuws - 22 maart 2012

Klaar voor de magere jaren

Beter resultaat dan begroot.
LEI zit diep in rode cijfers.Wageningen UR heeft een goed financieel jaar achter de rug. Alle drie de onderdelen sloten af met een positief resultaat: DLO bijna 10 miljoen (in 2010 nog 10,5), de universiteit 5 miljoen (was 6 in 2010) en VHL steeg van 400.000 (in 2010) naar ruim een miljoen euro in 2011. In totaal bedroeg de winst ruim 15 miljoen euro. Dat is minder dan in 2010, maar meer dan begroot, zo blijkt uit een toelichting van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen op het voorlopige financieel jaarverslag. De cijfers worden definitief na goedkeuring door de accountant.
Voor DLO was 2011 het spannendst omdat het ministerie van EL&I fors bezuinigde op het zogeheten programma-onderzoek. DLO compenseerde dat met kostenbesparingen, maar ook met extra opdrachten van bedrijven en provincies. Afgelopen jaar haalde DLO voor 87,5 miljoen euro uit de markt. In 2014 moet de teller volgens het strategisch plan op 135 miljoen euro staan.
Krimp is een optie
De verschillen tussen de instituten en ook tussen de departementen zijn groot. De bestuursvoorzitter geeft een pluim aan het DLO-deel van Plant ('haalt al jaren de hoogste omzet en het beste resultaat'), Imares ('in omzet en resultaat gegroeid, een parel') en Food & Biobased Research ('ging van min naar plus'). Ook heeft hij lof voor het Facilitair Bedrijf, dat jaar in jaar uit goedkoper wordt, en voor het universitaire departement Voeding, dat meer studenten binnenhaalt en financieel sterk verbetert. Bij VHL prijst hij de kostenbesparingen die werden gerealiseerd door efficiƫnter te werken.
Zorgelijk vindt Dijkhuizen de situatie bij natuurinstituut Alterra en het Haagse economeninstituut LEI. Het LEI zit het diepst in de rode cijfers. Gaandeweg 2011 liepen de extra opdrachten vanuit het ministerie terug. 'Voor LEI wordt dit een heel spannend jaar. Het zal nieuwe opdrachtgevers moeten vinden of moeten krimpen. Krimp is een serieuze optie, maar hopelijk te vermijden. Dit wordt de belangrijkste taak voor Laan van Staalduinen, de nieuwe algemeen directeur van SSG.'
Wageningen UR schrijft voor het zevende jaar op rij zwarte cijfers, maar Dijkhuizen vermoedt dat daar voor de universiteit in 2012 een eind aan komt. 'De komende jaren gaan we, zoals gepland, de min in door de bouw van Orion en de nieuwbouw van AFSG. Maar doordat we 2011 goed afsluiten, gaan we die jaren gezonder in dan gepland.'  GvC