Nieuws - 14 juni 2017

'Kipster Farm komt tegemoet aan dierenwelzijn'

tekst:
Didi de Vries

In de meeste legpluimveebedrijven worden hanen op hun eerste levensdag al vergast. Kipster Farm in Venray wil ook de hanen opfokken, tot minimaal vijftien weken voor ze worden geslacht. Bovendien kunnen de leghennen buiten rondscharrelen tussen de bomen en wordt na hun legcarrière ook hun vlees benut. Onderzoeker Dierwelzijn Ingrid de Jong vindt het een potentieel interessante ontwikkeling.

©pixabay

Hebben de kippen in een Kipster Farm een beter leven dan bij een biologisch bedrijf of een Rondeelstal?
‘De Kipster Farm krijgt drie sterren van het Beter Leven-keurmerk. Dat keurmerk wordt gegeven op basis van criteria van de dierenbescherming en is niet per se biologisch. Rondeeleieren zijn bijvoorbeeld niet biologisch maar krijgen wel drie sterren. Of het voor de dieren echt zo goed uitpakt, moet nog blijken, want de stal is nog in aanbouw. Er is een afgeschermde buitenuitloop, de kippen hebben frisse lucht en krijgen zonlicht. Dat zijn allemaal aspecten waarvan we weten dat ze bijdragen aan dierwelzijn. Het is niet duidelijk in welke mate ze bijdragen, maar op basis van het ontwerp verwacht ik dat het in elk geval een positief effect heeft. Dierenwelzijn is een uitgangspunt van het ontwerp, maar alleen een kip kan laten blijken hoe het echt met haar gesteld is.’

Alleen een kip kan laten blijken hoe het echt met haar gesteld is
Ingrid de Jong

Waarin zijn Kipster en conventionele pluimveebedrijven hetzelfde?
‘De gangbare procedure bij legstallen is dat de eieren op de broederij worden uitgebroed. Vrouwelijke eendagskuikens worden meestal naar een opfokbedrijf gebracht en daarna pas overgezet naar een legstal. Dat blijft hetzelfde. De haantjes worden als eendagskuiken vaak meteen afgemaakt. Bij Kipster worden ze opgefokt voor vleesproductie.’

Kipster wil die hanen en gepensioneerde hennen uiteindelijk slachten voor vlees. Zijn legkippen even lekker als vleeshanen?
‘Een vleeskuiken is genetisch geselecteerd om snel te groeien tot slachtgewicht. Een leghen moet juist veel eieren leggen en groeit veel langzamer tot een bepaald gewicht. De hanen van datzelfde ras zullen dus ook langzamer groeien en ouder zijn wanneer ze worden geslacht. Een vleeskuiken wordt vaak maar zes tot zeven weken oud. De textuur van leghennenvlees is vaster en donkerder van kleur. Of dat voor de haantjes van dat ras ook geldt, weet ik niet.’

Gaat de Kipster Farm verandering brengen in de pluimveesector?
‘Dat moet de praktijk uitwijzen. Ik vind het potentieel een interessante ontwikkeling, ook dat Lidl toezegt de eieren en het vlees te gaan verkopen. De bedenkers komen niet alleen tegemoet aan dierenwelzijn, maar ook duurzaamheid en ook ethische aspecten spelen een rol. Dat zijn natuurlijk prima uitgangspunten voor het houden van kippen. Ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. Ik denk overigens dat andere supermarkten met veel belangstelling naar Lidl kijken. Op het moment zie je dat alle supermarkten bezig zijn met duurzaamheid en dierenwelzijn.’