Nieuws - 3 mei 2016

Kippen en schapen houden op een Vleesdak

tekst:
Albert Sikkema

Vier Wageningse studenten maakten een plan om een Vleesdak te maken in de stad. The Meat Roof is bedoeld als kleinschalig buurtproject om het bewustzijn over de vleesproductie in de stad te vergroten.

De wereldbevolking groeit en gaat steeds meer in steden wonen. Reden voor vier Wageningse bachelor studenten om na te denken over de lokale vleesproductie in de stad. Op het dak van scholen en bejaardenhuizen willen ze kippen en schapen gaan houden. In een werkstuk voor het honours-programma zoeken ze uit wat daarvoor nodig is.

Met The Meat Roof willen de studenten de stad laten kennismaken met de vleesproductie. Tegelijkertijd kan het houden van kippen en schapen op het dak van gebouwen de sociale cohesie in de wijk verbeteren, denken ze. Vrijwilligers uit de buurt moeten de boerderij samen met een stadsboer opzetten. De boerderij produceert vlees, eieren en wol voor de wijk, maar kan niet zonder crowdfunding en andere donaties, is hun inschatting.

The Meat Roof kan plek bieden aan zowel vleeskippen als leghennen die worden gehuisvest in een biologische stal met vrije uitloop. Op de graszode op het dak moeten de kippen kunnen scharrelen, in een zandbak moeten ze een stofbad kunnen nemen. Er moet een net over het dak, om te zorgen dat de kippen op het dak blijven en niet in aanraking komen met wilde vogels. De schuur op het dak biedt beschutting en een slaapplek, maar heeft wel ventilatie nodig om de warmte in de zomer af te voeren. De kippen eten granen en groenteafval. Voor het houden van schapen op het dak gelden vergelijkbare voorzieningen.

Om het dierverblijf op het dak duurzaam te maken, zijn speciale maatregelen nodig. De studenten willen dat de mest wordt vergist en daarna wordt hergebruikt als meststof voor groenten of veevoer, eveneens op het dak. Het biogas kan dan weer gebruikt worden op het gebouw eronder te verwarmen. Verder zijn er extra maatregelen nodig voor waterbeheer. Bij zware regenval kan er water-erosie ontstaan, bij gebrek aan buien droogte en winderosie. Daarom moet er ook drainage en irrigatie op het dak komen.

Belangrijk is ook dat de schapen en kippen op het dakterras niet zorgen voor stank- en geluidsoverlast. Minpuntje volgens de studenten is dat de milieu-emissies relatief hoog kunnen zijn in dit open houderijsysteem met vrije uitloop. Maar omdat The Meat Roof kleinschalig is en ook gras en wintergroenten produceert, kan die slechte milieuscore meevallen. 

De studenten hebben geen kostenbaten-analyse uitgevoerd. Ze zien deze vorm van stadslandbouw vooral als buurtproject om de stadsbewoners meer inzicht te geven in de voedselproductie.

Meer informatie over het Vleesdak: https://www.facebook.com/themeatroof/

Meer educatieve stadslandbouw? Zie de Tostifabriek.