Nieuws - 1 januari 1970

'Kip in stal niet zielig'

Pluimveehouders worden steeds meer onder druk gezet om hun dieren zoveel mogelijk buiten te houden. De kippen en kalkoenen zitten echter niet te wachten op een kaal stukje weiland en het leidt alleen maar tot een verhoogd risico op vogelpest, waarschuwt viroloog dr Guus Koch van CIDC-Lelystad.

Hij gaf deze boodschap tijdens het door de Animal Sciences Group georganiseerde congres over het buiten houden van pluimvee (outdoorpoultry), van 18 tot en met 20 april in Nijmegen.
De viroloog wil het buiten houden van pluimvee ontmoedigen omdat de dieren zo sneller contact krijgen met wilde watervogels die influenzavirussen kunnen overbrengen. Sommige van deze virussen kunnen leiden tot de uitbraak van vogelpest. Met name wilde eenden zijn de boosdoener, meent Koch.
Uit oogpunt van dierenwelzijn wordt pluimvee een 'uitloopmogelijkheid' gegeven, maar Koch vindt dit niet per se diervriendelijk. 'Weiland is voor kippen geen natuurlijke omgeving. Ze komen van oorsprong uit de jungle. Ze houden ervan zich te verbergen in bosjes. Je ziet ook dat als ze buiten worden gehouden, ze lang niet het gehele terrein benutten.' Pluimvee in stallen houden wordt snel zielig gevonden, maar Koch is het daar niet mee eens. 'Het is maar afhankelijk van hoe je ze binnen houdt. Je kan ze meer ruimte geven, of een meer natuurlijke omgeving creëren.'
De kale terreinen waar nu kippen en kalkoenen worden gehouden buiten de stal zijn juist uitnodigend voor wilde eenden. Die kunnen daar met gemak neerstrijken en zo virussen overbrengen op het pluimvee, aldus Koch. 'We moeten ons niet laten leiden door emoties. Je moet niet vergeten dat het voorkómen van vogelpest, al dan niet door ze binnen te houden, juist met dierengezondheid en dierenwelzijn heeft te maken. Bij de uitbraak van vogelpest en het vervolgens afmaken van pluimvee maken dieren een afschuwelijke doodstrijd mee.'
Dichte stallen zijn het beste om contact met wilde vogels te vermijden, maar als pluimveehouders toch voor een buitenloop kiezen, adviseert Koch om het terrein in ieder geval te overspannen met gaas. Het buiten houden van pluimvee moet vooral worden ontmoedigd in de buurt van grote plassen zoals het Veluwemeer, de Oostvaardersplassen en Eemsdollard, waar veel wilde vogels vertoeven. / HB