Nieuws - 1 januari 1970

Kinderen houden van zuur

Kinderen houden van zuur

Kinderen houden van zuur


Als je een beetje op de hoogte bent van wat kinderen tussen vier en tien
jaar aan glazuurvernietigers naar binnen werken weet je het al. Kinderen
houden van zuur. Nu pas hebben Wageningse en Amerikaanse onderzoekers de
voorkeur voor ultrazure snoepjes als Warheads en Griezels wetenschappelijk
in kaart gebracht.

,,We hebben proeven gedaan met gelatinepudding waaraan we citroenzuur
toevoegden’’, vertelt ir Djin Gie Liem. ,,De zuurste pudding die we maakten
was te vergelijken met een limonadeglas dat voor twintig procent met cola
was gevuld en voor de rest met puur citroensap. Voor volwassenen is dat
oneetbaar. Maar 35 procent van de kinderen in onze proef vond het lekker.’’
Snoepfabrikanten weten dat al lang en brengen extreem zuur snoepgoed op de
markt dat bij kinderen goed in de smaak valt. ,,In Amerika, waar ik dit
onderzoek heb gedaan, kun je Warheads kopen’’, zegt Liem. ,,Het zijn
zuurtjes met een dikke laag puur citroenzuur. De kinderen die ons brouwsel
waardeerden moesten denken aan die snoepjes. ‘Net Warheads’, zeiden ze.’’
Liem, als aio verbonden aan de afdeling Humane voeding en epidemiologie,
verrichte de studie met zijn begeleider dr Julie Mennella in het
Amerikaanse onderzoeksinstituut Monell Chemical Senses Center. Voor Nature
was het onderzoek belangrijk genoeg voor een bespreking op de redactionele
pagina’s.
,,Hoewel veel mensen, en zeker mensen met kinderen, weten dat kinderen van
zuur houden, hebben wetenschappers weinig met het gegeven gedaan’’, zegt
Liem. ,,Charles Darwin heeft wel eens geschreven dat kinderen een voorkeur
voor zuur hebben, en dat ze die op latere leeftijd verliezen. Sindsdien is
er op dit gebied eigenlijk niets meer gebeurd.’’
Liem werkt in Wageningen aan zijn promotieonderzoek, dat volgens hem kan
bijdragen tot gezonder eetpatronen bij jongeren. ,,Uit ons onderzoek bleek
dat de kinderen die van extreem zuur hielden minder moeilijke eters waren
en ook meer verschillende soorten fruit aten. We zijn nu aan het
onderzoeken wat er gebeurt met de voorkeur van kinderen als je ze vaker
blootstelt aan zure producten. Misschien gaan ze dan gezonder eten.’’ |
W.K.

Fotobijschrift:
Ultrazure snoepjes zijn vooral populair bij kinderen die minder moeilijke
eters zijn. | Foto G.A.