Nieuws - 8 december 2015

Kies de beste cover van 2015

tekst:
Roelof Kleis

Meer dan 300 proefschriften leverde de universiteit dit jaar af. Eentje daarvan heeft de mooiste omslag en u bepaalt welke. Doe mee aan de verkiezing van de Coverprijs 2015

De competitie is eenvoudig: de cover die de meeste stemmen krijgt die wint. Maar niet alle 300 proefschriften doen mee. De redactie heeft een voorselectie gemaakt. Zonder aanziens des persoons zijn tien omslagen geselecteerd die er volgens ons op de een of andere manier uitspringen. Daarbij zijn een paar elementen van belang. De cover moet uiteraard het onderwerp van studie verbeelden. Creativiteit staat voorop. Bovendien moet het geheel de uitstraling van een boekomslag hebben.

Hieronder staan de tien covers. Bij elke nominatie is een korte beschrijving gegeven van de inhoud van het proefschrift. Dat maakt het misschien wat makkelijker om de covers te doorgronden en tot een goede afweging te komen. Maar je kunt natuurlijk ook schaamteloos kiezen voor een collega, vriend, vriendin, familielid, landgenoot of anderszins bekende. Tot de tien genomineerden behoren liefst acht vrouwen: een Française, een Mexicaanse, een Poolse, een Braziliaanse en vier Nederlandsen. De mannen worden vertegenwoordigd door twee Brazilianen. Zuid-Amerika is dus sterk vertegenwoordigd. De uitslag van de stemming wordt op maandag 11 januari bekend gemaakt op de site van Resource en in het eerste nummer van het magazine in het nieuwe jaar.

Joao Augusto Rossi Borges.jpg

Veedrijvers - João BorgesDe Braziliaanse Pampa lijdt aan overbegrazing. Maar het kan anders. Veeboeren moeten hun graslanden dan anders gaan beheren. De Braziliaan João Augusto Rossi Borges onderzocht hoe je boeren zo kunt bewerken dat ze nieuwe praktijken overnemen. De cover toont in stemmig zwart-wit veedrijvers die een kudde verplaatsen.

Drovers - João BorgesThe Brazilian Pampa suffers from overgrazing. There is an alternative. Livestock farmers should manage their grasslands differently. Brazilian researcher João Augusto Rossi Borges study shows how you can work on farmers to get them to adopt new practices. In subdued black& white, the cover depicts drovers moving a herd.

Mirte Bosse.jpg

Varkensmix - Mirte Bosse Ons varken stamt af van het wilde zwijn. In hetgenenpakket is die hele geschiedenis van domesticatie, hybridisatie en inteelt te lezen. Mirte Bosse bestudeerde het genotype van honderden varkens en wilde zwijnen om de onderliggende mechanismen in kaart te brengen. De cover laat die genetische verwantschap krachtig zien.

Pig mix - Mirte Bosse Our pig is descended from the wild boar. The entirehistory of domestication, hybridization and in-breeding can be deciphered in the gene package. Mirte Bosse studied the genotype of hundreds of pigs and wildboar in order to identify the underlying mechanism. The cover depicts those genetic connections powefully.

Florine Duval.jpg

Binding - Florine Duval Stel je voor, een urinetest voor deperssiviteit. Een chip, een druppel urine en klaar is kees. De Française Florine Duval legde de basis door de interactie tussen boriumzuren (op de chip) en diolen (als biomarker voor depressie) te bestuderen.  Binding tussen borium (B) en zuurstof (O), meer heb je niet nodig voor een cover.  

Binding - Florine Duval Imagine a urine test for depression. A chip, a drop of urine, and you’re done. French researcher Florine Duval laid the foundation for this with her study of the interaction between boronic acids (on the chip) and diols (as biomarkers for depression). The binding between boron (B) and oxygen (O), that’s all you need for a cover. 

Catarna Jakovac.jpg

Amazone - Catarina Jakovac Cassave is het belangrijkste gewas dat wordt verbouwd in het Braziliaanse Amazonegebied. Hoe kun je die teelt intensiveren zonder het gebied naar de Filistijnen te helpen? De Braziliaanse Catarina Jakovac zette een satellietfoto van de Amazone op de cover van haar proefschrift. Het felle groen spat van de pagina. De menselijke invloed is (in roze) duidelijk zichtbaar.

Amazone - Catarina Jakovac Cassava is the main crop grown in the Brazilian Amazonregion. How can you intensify that cultivation without sending the region down the drain? Brazilian researcher Catarina Jakovac put a satellite photo of the Amazon on the cover of her thesis. The bright green jumps off the page. The impact of humans is clearly visible (in pink).

Diana Quiroz.jpg

Bovennatuurlijk - Diana Quiroz Op bedreigde Afrikaanse plantensoorten rust vaak een religieus taboe. Kennis van religieuze genezers over de planten en hun taboes helpt natuurbeschermers te achterhalen welke soorten worden bedreigd. De Mexicaanse Diana Quiroz leefde met natuurgenezers in Gabon en Benin om die kennis op te doen. Hetbovennatuurlijke kijkt van bovenaf mee.

Supernatural -Diana Quiroz Threatened African plant species are often subject to religious taboos. The knowledge of religious healers about the plants and the related taboos helps nature conservationists find out which species are threatened. Mexican researcher Diana Quiroz acquired this knowledge by living among natural healers in Gabon and Benin. The supernatural looks on from on high.

Ewa Sell-Kubiak.jpg

Varkensvariatie - Ewa Sell-Kubiak Varkensfokkers willen graag uniforme varkens. Varkens die zoveel mogelijk op elkaar lijken, even snel groeien en voedsel opnemen. Maar elk varken is anders. De Poolse Ewa Sell-Kubiak onderzocht welke niet-genetische kenmerken van de zeug verantwoordelijk zijn voor die variatie. Dat gegeven is speels verbeeld op de cover: zelfde varken, andere uitdossing.

Variety of pigs - Ewa Sell-Kubiak Pig breeders want uniform pigs. Pigs that look as muchalike as possible, and grow and eat at the same pace. But every pig is different. Polish researcher Ewa Sell-Kubiak investigated which non-genetic characteristics of the sow are responsible for this variety. This is playfully illustrated on the cover: same pig, different outfit.

Femke Sijtsma.jpg

Eetpatronen - Femke Sijtsma Goed eten helpt gezond te blijven. Femke Sijtsma toonde dat aan bij hartpatiënten. Naast medicijnen blijkt gezonde voeding voor aanzienlijk minder sterfte te zorgen. Zij ontwierp een scoretabel om eetpatronen te vergelijken. Een eetpatroon siert de cover: een kleurige ordening van uniforme blokjes voedsel.

Eating patterns - Femke Sijtsma Eating well helps people stay healthy. Femke Sijtsmademonstrated this for heart patients. Besides medicine, a healthy diet makes for significantly fewer deaths, her research shows. She designed a score table for comparing eating patterns. And her cover is decorated with an eating pattern, a colourful arrangement of uniform blocks of food.

Athos Silva de Oliveira.jpg

De stolp - Athos Silva de Oliveira Tospovirussen (tomatenbronsvlekkenvirus) vernielen wereldwijd oogsten van groentes. Alle groenten? Nee, een klein groepje genen uit een wilde tomatensoort uit Peru biedt weerstand. De Braziliaan Athos Silva de Oliveira ontrafelde hoe dat cluster dat voor elkaar krijgt. De resistentie is krachtig verbeeld door een glazen stolp. Het geheel smaakvol opgediend.

The bell jar - Athos Silva de Oliveira Tospoviruses (tomato spotted wilt virus) destroy vegetable harvests all around the world. All vegetables? No, a small group of genes from a tomato variety in Peru provide resistance. Brazilian researcher Athos Silva de Oliveira worked out how. The resistance is powerfully conveyed with a glass bell jar. All tastefully served up.

Dianne van der Spek.jpg

In de klauwen - Dianne van der Spek Hoe zorg je ervoor dat koeien minder last hebben vanklauwziekten? Kun je koeien fokken die van nature beter tegen dit soort aandoeningen zijn bestand? Dianne van der Spek verdiepte zich in de genetische achtergrond van klauwziekten.  Een en ander is te zien op de cover: een klauw met als schaduw op de achtergrond hetzelfde beeld, maar dan in genetische codeletters ATGC.

Claws - Dianne van der Spek How do you combat claw disorders among cows? Can you breed cows which are better equipped to resist these kinds of conditions? Dianne van der Spek delved into the genetic background of claw disorders. You get a sense of it from the cover: a claw with its own shadow in the background picked out in genetic code letters ATGC.

Marjolein Sterk.jpg

Eco-touw - Marjolein Sterk Marjolein Sterk onderzocht de essentie van veerkracht in ecosystemen, hun vermogen om zich aan te passen aan het klimaat en het veranderend landgebruik door de mens. Welke kenmerken zijn daarvoor van belang? Dat idee is samengevat in een eco-touw: diverse strengen landgebruik verstrengeld tot een paradijselijk geheel. Alfa en omega.

Eco-rope - Marjolein Sterk Marjolein Sterk studied the essence of resilience in ecosystems, their capacity to adapt to the climate and the changing land use by humans. Which characteristics are important for this? The idea is captured in an eco-rope: several strands of land use types intertwined to form a paradisiacal whole. Alpha and omega.

De stembus is op 11 januari om 11:00 uur gesloten. Dit is de uitslag:

Uitslag coverprijs 2015