Nieuws - 1 januari 1970

Keuzes in leerstoelen

Keuzes in leerstoelen

Keuzes in leerstoelen

De makers van het instellingsplan van de Landbouwuniversiteit hebben de keuzes bij de leerstoelen in twee stappen gemaakt. Eerst werden de dubbele leerstoelen geschrapt. Zo worden de leerstoelen Bio-organische en Fysisch-organische chemie samengevoegd tot een leerstoel Organische chemie. Ook bij plantenveredeling, fytopathologie, microbiologie en genetica was volgens het bestuur sprake van een dubbele leerstoel

Het reorganisatieplan Krachtig op koers maakte vervolgens een keuze uit de resterende leerstoelen door ze onder te verdelen in kern-, ondersteunende en integrerende leerstoelen. Voor elke opleiding benoemde het plan een aantal kernleerstoelen die niet geschrapt konden worden. De integrerende en ondersteunende stoelen die wel geschrapt werden, zaten vooral bij de sociale wetenschappen en de natuur- en wiskunde. Nu er een opleiding Internationale ontwikkelingsstudies komt, snijdt de universiteit minder bij de sociale leerstoelen

In het nieuwe instellingsplan heeft het bestuur de indeling van kern- en andere leerstoelen laten vallen. Volgens het bestuur zijn alle overblijvende leerstoelen essentieel en is een indeling in kern- en andere leerstoelen niet te maken. Dat heeft overigens niet geleid tot andere keuzes. K.V