Nieuws - 1 januari 1970

Keuteltelling beste methode om konijnenstand te meten

Het tellen van de konijnenkeutels is de meest betrouwbare methode om konijnen te tellen. De studentes Daniëlle Bankert en Kim in 't Groen onderzochten in het duingebied Meijendel vier telmethodes en publiceerden de resultaten samen met dr Sip van Wieren van de leerstoelgroep Natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra.

Sinds 1984 tellen beheerders van het Nederlandse duingebied de konijnen met de zogenoemde transectmethode. Acht dagen in het voorjaar en acht dagen in het najaar rijden de onderzoekers met de auto door bepaalde delen van het duingebied en tellen de konijnen die in het grote licht van de auto opdoemen. De vraag was of deze getallen ook representatief zijn voor de konijnenpopulatie die zich in het achtergebied bevindt.
Bankert en In 't Groen onderzochten in opdracht van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland of andere telmethodes zoals keuteltelling, zichttelling en burchtentelling betrouwbaardere cijfers opleveren, ook voor de konijnen in het achterland. Wat bleek was dat zichttelling, burchtentelling en de transectmethode allemaal gevoelig zijn voor verstoring of weersomstandigheden en de keuteltelling nauwelijks. Uit de keuteltelling blijkt dat er dertig procent meer konijnen in het achterland leven dan met de transectmethode werd vastgesteld. |
M.W.