Nieuws - 1 januari 1970

Kennisstad Wageningen ondersteunt startende ondernemers

Kennisstad Wageningen ondersteunt startende ondernemers

Kennisstad Wageningen ondersteunt startende ondernemers

Kennisstad Wageningen (KSW) wil een gebouw voor startende ondernemers opzetten. In dit gebouw, de Agro Life Incubator, moeten kantoorruimtes en laboratoria ruimte bieden aan startende bedrijven op het gebied van de agro life sciences. Dat omvat alle wetenschap die valt binnen de typisch Wageningse kennis, legt Charles Crombach van KSW uit. Hiermee wil KSW bereiken dat er bedrijven tot stand komen die afgeleide vindingen, ontstaan op de Landbouwuniversiteit of onderzoeksinstituten, in de praktijk brengen. Naast het organiseren van huisvesting omvatten de plannen van KSW ook de begeleiding van beginnende ondernemers, in de vorm van externe adviseurs die de haalbaarheid van ondernemingsplannen toetsen en de ondernemers coachen. Crombach: Een onderzoeker is niet altijd een ondernemer. Bovendien zorgen we hiermee voor een kwalitatief goede instroom, met levensvatbare ondernemingsplannen.

Crombach is belast met het uitwerken van het ondernemingsplan Agro Life Incubator. Hij voert hiertoe overleg met Wageningen UR, de provincie en de gemeente. M.B

:De Wereldhandelsorganisatie (WTO) waakt over de afspraken over vrijhandel in de wereld. Het afdwingen van die afspraken met een geschillenprocedure bij de dispute settlement body (DSB) wordt daarbij steeds belangrijker. Omdat de rijke landen zich dure advocaten kunnen veroorloven en de arme landen niet, dreigt klassenjustitie. Daarom maakt Nederland zich sterk voor een wetswinkel bij de WTO. Die moet bestaan uit vier ervaren advocaten die maximaal driehonderd dollar per uur rekenen - particuliere advocaten vragen driehonderd tot duizend dollar per uur. Bovendien moeten ze trainingen geven om de arme landen op de hoogte te stellen van de complexe uitdijende jurisprudentie bij handelsconflicten. Internationale Samenwerking

De Amsterdamse microbiologen Robert Baard en Luuk Mur hebben een oplossing voor het mestoverschot: de algenkwekerij. Bij varkenshouder Boeyink in het Gelderse Barchem is vorig jaar oktober een kwekerij in gebruik genomen die draait op hun technologie. Het bedrijf verwerkt vijfduizend kuub drijfmest per jaar en produceert dertigduizend kilo droge alge die gebruikt wordt als veevoer. Het restwater gaat over het land. Er zit meer kalium en chloride in dan gebruikelijk, maar dat kan het land best gebruiken, stelt Mur. De algen zetten kooldioxide, ammoniak en fosfaat om in zuurstof - zo uitbundig dat de vijver niet hoeft te worden belucht. In de loop van dit jaar komen er nog drie algenvijvers bij. Mur heeft zijn uitvinding inmiddels in een bv ondergebracht. Hij wil de techniek in de Verenigde Staten slijten. Folia

Er gloort hoop voor de Nederlandse tuinders na 1 januari 2002. Dan wordt de Nederlandse gasmarkt geliberaliseerd, waardoor de Gasunie haar monopolie verliest. De vakgroep Glastuinbouw van LTO onderzoekt de collectieve aankoop van goedkoper Engels gas. LTO gaat zelf in buitenlands gas handelen of gaat een zogenaamd zelfregulerend bestuursorgaaan (zbo) oprichten. Oogst

De Verenigde Naties moeten kiezen: failliet gaan of de commercie in de gelederen toelaten. Tijdens de VN-show tegen armoede in het VN-hoofdkantoor stellen diplomaten dat het uit moet zijn met de ideologische pret. De financiƫle verwaarlozing door de lidstaten drijft de VN steeds dieper in de armen van het bedrijfsleven. Daar zit het grote geld. CNN-eigenaar Ted Turner zette in 1997 de trend door een miljard dollar over te maken aan de VN. Nu sponsort Coca-Cola de armoedeshow. Wat heeft Coca-Cola met armoede? Een VN-medewerker: Publicity. Welcome to the next century. Vrouwen liggen goed in de markt dit jaar: Coca-Cola heeft veertigduizend dollar geboden om mee te mogen doen aan VN-acties voor vrouwenrechten in Ghana en Nigeria. OnzeWereld

Het Rotterdamsch Studenten Corps dreigt zijn drank- en horecavergunning kwijt te raken. Twee studenten dronken zich op 4 februari bijna in een coma. Eon student werd in bewusteloze toestand naar het Dijkzicht Ziekenhuis afgevoerd, waar zich inmiddels een corpsgenoot op de intensive care bevond met vijf promille alcohol in het bloed. Beide eerstejaars lopen weer gezond rond, maar de deelgemeente Kralingen-Crooswijk overweegt de horecavergunning tijdelijk in te trekken. Het Rotterdamse corps heeft een reputatie: in 1986 belandden twee eerstejaars in het ziekenhuis na het eten van hasjcake, in 1988 kregen enkele feuten huidaandoeningen nadat ze door oud slachtafval hadden moeten kruipen. Erasmus Magazine

Promovendus Reyer Gerlach van de Vrije Universiteit heeft een manier gevonden om de grote milieuproblemen in de wereld op te lossen. Iemand die een bos wil kappen, moet een gedeelte van zijn inkomsten in een fonds stoppen. Dat milieufonds, met daarin geld van iedereen die het milieu gebruikt, is over tientallen jaren genoeg om volgende generaties te compenseren. Nu de rente zo laag is, moet de eigenaar van het bos een hoog bedrag in het fonds stoppen. Zo hoog dat er een nieuw evenwicht ontstaat, waarbij duurzaam beheren aantrekkelijker wordt dan kappen. Luchtfietserij? Mijn tegenvraag is altijd: waarom is het niot realiseerbaar? We kunnen roepen dat de huidige generatie niets over heeft voor de volgende, maar daar geloof ik niet in. Ad Valvas

Er is in mijn ogen geen maximumaantal te houden varkens, stelt actievoerder Wien van den Brink na de uitspraak van de Haagse rechter die de korting op de varkensrechten ongedaan maakte. Minister Apotheker probeert te redden wat er te redden valt: hij heft de eerste korting van tien procent tijdelijk op en ziet af van de tweede korting van tien procent. Zijn inzet met een reparatiewetje: er mag geen varken bijkomen ten opzichte van de huidige situatie. Dat wordt lastig, want de varkenshouders hebben latente rechten: zonder korting mogen ze elf procent moor varkens op stal zetten. Van den Brink dreigt met een kort geding om die latente rechten te incasseren. Boerderij

Arma van Strien, Natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten