Nieuws - 1 januari 1970

‘Kennissprongen’ krijgen fiat en drie miljoen

‘Kennissprongen’ krijgen fiat en drie miljoen

‘Kennissprongen’ krijgen fiat en drie miljoen


De raad van bestuur heeft groen licht gegeven aan de zogenaamde
‘kennissprongen’; drie nieuwe onderzoeksprojecten. Het bestuur steekt
daartoe samen met de kenniseenheden de komende twee jaar een miljoen euro
in elk van de projecten ‘Healthcard’, ‘Kansen met ruimte’ en ‘Zout voor
zoet’.

De drie projecten komen voort uit het project Vivre. De raad van bestuur en
de directeuren van de kenniseenheden hebben vorig jaar afgesproken te
investeren in drie wetenschapsgebieden die naar hun verwachting belangrijk
zijn voor de onderzoeksagenda van de toekomst. Na een brainstormsessie van
directeuren en betrokken onderzoekers is besloten de drie genoemde thema’s
verder uit te werken. Op maandag 6 oktober hebben de directies van de
kenniseenheden en de raad van bestuur hun fiat gegeven aan de
projectplannen.
Elke kennissprong is onderverdeeld in een aantal deelprojecten. Zo gaat het
project Zout voor zoet, dat volgens het projectplan beoogt ‘een niche op te
bouwen binnen het op kustzone en gebiedsontwikkeling georiënteerde
kennisnetwerk van ingenieursbureaus’, een road show in Zeeland organiseren,
met hogeschool Van Hall Larenstein kennisdoorstroom bevorderen in Groningen
en op zoek naar interessante projecten in de Nijldelta. Zout voor zoet
wordt geleid door ir Willem Brandenburg en drs Martin Scholten.
Het project Kansen met ruimte wil kennis ontwikkelen in de
organisatiekunde, bestuurskunde, evolutionaire economie en
innovatiewetenschappen die Wageningen UR nodig heeft om in de toekomst mee
te kunnen denken over landinrichtingsvraagstukken. Nieuwe kennis is volgens
de indieners nodig omdat de overheid terugtreedt en steeds meer overlaat
aan particulier initiatief. ‘Maar al die particuliere initiatieven kunnen
elkaar in de weg gaan zitten of het kan gewoon een rommeltje worden in het
buitengebied.’ Kansen met ruimte, dat wordt geleid door dr Noëlle Aarts en
drs Roel During, moet manieren vinden om orde te scheppen in die dreigende
chaos.
Het project Healthcard van trekker prof. Pieter van’t Veer wil niet, zoals
de naam suggereert, een kaartje ontwikkelen dat consumenten op basis van
hun genetische eigenschappen advies geeft over gezonde voeding. Maar wel,
zegt het projectplan ‘de idee doorbreken dat het onmogelijk zou zijn
individuele voedingsgewoonten en individuele gevoeligheid op
wetenschappelijk verantwoorde manier vast te stellen en hierop individuele
adviezen te baseren.’ | K.V.