Nieuws - 1 januari 1970

Kennisloket immigratiedienst werkt

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is tevreden over de versnelde procedures die gelden voor kenniswerkers. Meer dan vierhonderd mensen maken al gebruik van de regeling, die hoogopgeleiden van buiten de EU in staat stelt de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden zonder bureaucratische rompslomp.

De kennismigranten moeten wel minimaal 45.000 euro verdienen, of 33.000 euro als ze jonger zijn dan dertig jaar. Ze krijgen dan een werk- en verblijfsvergunning voor vijf jaar. Voor promovendi geldt geen salariseis.
Buitenlandse studenten kunnen geen gebruik maken van de regeling. De IND heeft voor deze groep een eigen snelloket dat er ook bij aanvang van een nieuw studiejaar voor zorgt dat de studenten binnen drie weken aan de vereiste papieren kunnen komen. Aanvankelijk kreeg de vreemdelingendienst de verblijfsvergunningen vaak niet op tijd rond, maar tegenwoordig wordt er meer werk van gemaakt.
Dat beaamt ook een woordvoerder van NUFFIC, de internationaliseringsorganisatie van het hoger onderwijs. ‘De lijnen tussen de verschillende partijen zijn korter, de mensen die bij de IND werken zijn beter geïnstrueerd. Soms loopt de communicatie wat moeizamer dan we zouden willen, maar bijna iedere student heeft binnen een paar weken duidelijkheid.’ / HOP