Nieuws - 19 mei 2010

Kennislab voor een duurzaam Schiphol

Schiphol wil de meest duurzame luchthaven ter wereld worden. Wageningen UR gaat daar bij helpen in een pas opgericht onderzoekslab.

TheGrounds_0115.jpg
Aalt Dijkhuizen opende vorige week op Schiphol met andere bestuurders een nieuw onderzoekslab voor een duurzame luchthaven. Schiphol wil overstappen van fossiele brandstoffen op bio-energie, de CO 2 -uitstoot verminderen, de waterproblematiek rond de luchthaven oplossen en afvalstromen hergebruiken. Onderzoekers van verschillende kennisinstellingen gaan op Schiphol oplossingen aandragen voor een duurzame luchthaven met vooral biobased en ruimtelijke kennis. Samen met de TU Delft, TNO, Imtech en Schiphol gaat Wageningen UR daarvoor kennis ontwikkelen in een incubator. Vincent Kuypers van Alterra gaat een dag in de week op Schiphol werken.

Algen
‘De incubator is een netwerkomgeving’, zegt Kuypers. Maar elk van de deelnemers gaat ook fysiek op de luchthaven aan de slag. Vijf onderzoekers van de TU Delft, vijf van TNO, vijftien mensen van adviesbureau Imtech en mogelijk vijf Wageningse onderzoekers gaan samenwerken op een verdieping in het Outlook-gebouw op de luchthaven.
Schiphol onderzoekt al geruime tijd het afbraakproces van het veel gebruikte glycol. Deze chemische verbinding gebruikt Schiphol om de vliegtuigen ijsvrij te maken. Procestechnoloog René Wijffels is gevraagd om uit te zoeken of hij dit stofje met algen kan afbreken. Bovendien kan hij met algen bio-energie produceren. Daarbij komt ook zijn collega Cees Buisman in beeld, die allerlei nieuwe technieken ontwikkelt om energie uit reststromen te halen. Dit onderzoek sluit weer aan op een ander project van afvalverwerker Van Ganzewinkel Groep, die de afvalstromen op Schiphol wil hergebruiken volgens het cradle-to-cradle concept.


Agropark
‘Het gaat om multidisciplinaire projecten, met meerdere partners’, zegt Kuypers. Hij gaat de ruimtelijke dimensie van de plannen vormgeven. ‘Schiphol heeft heel veel ruimte, het heeft vierduizend hectare grond in eigendom. Zo’n 10 à 15 procent daarvan is bebouwd, de rest is landbouwgrond rond de landingsbanen. Die grond wordt nu verpacht aan boeren.’ Kuypers voorziet een ontwikkeling van dit ‘agropark’ waarbij de landbouw meer CO 2 gaat opslaan in de gewassen. Hij hoopt te promoveren op airport city development en gaat één dag in de week op Schiphol werken in de incubator.


Houding
Kuypers heeft al drie jaar lang regelmatig contact met Schiphol. ‘Enige tijd geleden heb ik een praatje gehouden over cradle-to-cradle in de gebiedsontwikkeling. Dat raakte mensen van Schiphol. Tot nu toe ging het hen vooral om de technologie. Nu is er ook aandacht voor de houding die je moet aannemen bij duurzame ontwikkeling.’
De incubator moet leiden tot nieuwe onderzoeksprojecten. ‘De deelnemers hebben nu geld bij elkaar gelegd voor de huur van het gebouw, en er is een al eerder opgericht mainport development fund met onderzoeksgeld. Ik ben geïntroduceerd vanuit het Kennis voor Klimaat programma. We hopen nieuwe projecten te organiseren, waarbij ook bedrijven als DSM, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam betrokken zijn.’