Nieuws - 1 januari 1970

Kenniseenheid Dier wil meer nadruk leggen op de gezamenlijkheid

Kenniseenheid Dier wil meer nadruk leggen op de gezamenlijkheid

Kenniseenheid Dier wil meer nadruk leggen op de gezamenlijkheid


,,Zorg ervoor dat mensen over elkaar weten''

Kennis delen is volgens Hans de Vries de beste manier om een gevoel van
betrokkenheid bij de organisatie te bewerkstelligen. De directeur van
kenniseenheid Dier (binnenkort Animal Sciences Group) hoopt dat medewerkers
uiteindelijk de meerwaarde van de fusie tussen universiteit en DLO gaan
zien. Dat die betrokkenheid nu nog niet door iedereen even sterk wordt
gevoeld vindt hij niet vreemd.

Is gebrek aan betrokkenheid een probleem?
,,Dat is afhankelijk van hoe je betrokkenheid definieert. Of iedereen
continu beseft dat we met zijn allen in één concern zitten is afhankelijk
van het niveau waarop je kijkt. Een analist in een lab zal dit minder
hebben dan een divisiehoofd. Ik vind dat niet vreselijk belangrijk zolang
die analist zich thuis voelt op dat lab.
Wij als kenniseenheid gaan het verst in het profileren van de gezamenlijke
naam. Dat heeft de signaalfunctie dat we onderdeel zijn van een grotere
familie. Ik heb er begrip voor dat mensen dat soms als bedreigend ervaren.
Maar daar moeten we wel doorheen. Dat hoort nou eenmaal bij een
verandering.''

Hoe kan de betrokkenheid tussen universiteit en DLO worden vergoot?
,,Eén van de meest cruciale factoren is het delen van kennis. Zorg ervoor
dat mensen over elkaar weten en over wat ze ergens anders doen. Daar zijn
allerlei mechanismen voor: workshops, platforms, expertisecentra, loketten.
Standaard op 4 oktober hebben we de kenniseenheid Dierendag; dat is typisch
zo'n ontmoetingspunt.
Als directieraad proberen we de bindende elementen naar voren te halen. Eén
van die elementen is dat we tot één concern behoren; dat zullen we dan ook
uitdragen.
Het heeft ook voordelen; als kenniseenheid Dier kunnen we ook bij andere
kenniseenheden wat halen. Samen met ATV (Agrotechnologie en voeding, L.M.)
kijken we bijvoorbeeld wat we met de vleessector kunnen.
De geografische afstand tussen instituten is een probleem, maar we moeten
het niet overdrijven. Ik merk in Wageningen dat een afstand van honderd
meter soms veel belemmerender is dan honderd kilometer. Maar je moet elkaar
wel af en toe in de ogen kunnen kijken.
We moeten wel af van geografische benamingen, dat creëert juist een
afstand. Binnen de Animal Sciences Group gaan we de nadruk leggen op de
gezamenlijkheid. Het is belangrijk om te weten wat de divisies inhoudelijk
doen.''

Is het lastig om leiding te geven aan instituten met een duidelijk
verschillende achtergrond?
,,Ik vind het persoonlijk geen probleem, ik vind het juist erg leuk. De
academische kant heeft nadrukkelijk zijn charmes; de contractresearch kant
ook.
Het is een geweldige uitdaging om een stuk synergie te bevorderen en los te
maken. Die instituten kunnen veel voor elkaar betekenen. Daar heb ik geloof
in en ik heb het gevoel dat het groeit, maar het komt niet vanzelf.
Goede voorbeelden helpen hier erg. Bijvoorbeeld het consortium
epidemiologie dat wordt getrokken door prof. Mart de Jong, die een halve
aanstelling heeft bij ID en half bij de universiteiten Utrecht en
Wageningen.’’

Aan de universitaire kant is men bang dat de geslotenheid van DLO
instituten de academische vrijheid in de weg staat. Begrijpt u die angst?
,,Ik denk niet dat het een reële angst is, maar ik kan me wel voorstellen
dat die er is. De missie van universiteit en contractresearch is
verschillend. Dat uit zich in de manier waarop met kennisontwikkeling wordt
omgegaan en wat mensen motiveert. Maar iets als tijdelijke geheimhouding in
verband met patentambities of de eerste willen zijn met een publicatie is
ook de universitaire wereld niet vreemd.
De uitdaging voor ons is gegeven dat soort zaken toch tot synergie te
komen. Een voorbeeld is de scheiding tussen ID-Lelystad en het CIDC. Daar
wordt na de scheiding weer intensief samengewerkt. Het Centraal Instituut
voor Dierziekte Controle houdt zich bezig met direct door de Minister
opgedragen taken. Dat verdraagt zich niet met contractresearch. Vandaar de
scheiding, maar we hebben nog steeds heel veel aan elkaar vanuit de eigen
missie.''