Nieuws - 1 januari 1970

Kenniseenheden rekenen op bezuinigingen bij DLO

Kenniseenheden rekenen op bezuinigingen bij DLO

Kenniseenheden rekenen op bezuinigingen bij DLO


De directies van de kenniseenheden van Wageningen UR rekenen erop dat het
nieuwe regeerakkoord vooral bezuinigingen voor DLO zal bevatten. De
regeringsdeelname van D’66 zal er naar verwachting voor zorgen dat de
universiteit buiten schot blijft.

,,Het is zeker voor de universiteit positief dat D’66 meedoet’’ laat
directeur management dr Philip van der Heijden van de kenniseenheid Dier
weten. ,,Ik denk dat dat ervoor zal zorgen dat de bezuinigingen bij de
universiteit op zijn minst beperkt zullen blijven. Maar voor DLO voorzie ik
wel zware tijden. De overheid trekt zich al jaren terug, en dat zal deze
regeerperiode niet anders zijn. De vraag is niet of we moeten bezuinigen,
maar hoeveel. Volgens de kaderbrief die pas is opgesteld moeten ID-Lelystad
en het Praktijkonderzoek Veehouderij 5 tot 10 procent bezuinigen. Het is de
vraag of het daarbij blijft.’’
Ook dr Peter Booman van de kenniseenheid Plant is er niet gerust op. ,,Wij
hopen natuurlijk niet dat wij weer moeten bezuinigen. We hebben de laatste
jaren al te kampen gehad met een fikse terugval van de LNV-
programmafinanciering. Maar we houden er natuurlijk in ons achterhoofd wel
rekening mee.’’ Volgens Booman is het bedrag dat Plant Research
International de afgelopen jaren ontving voor LNV-onderzoeksprogramma’s met
5 miljoen euro geslonken.
Dr Jan Blom van de kenniseenheid Maatschappij en drs Wallie Hoogendoorn van
Groene ruimte zijn optimischer gestemd voor DLO. Maar ook zij verwachten
bezuinigingen. Blom: ,,Dat er weer wat af zal gaan lijkt me wel zeker, maar
wij zijn nog niet zenuwachtig. Zowel het LEI als het departement zijn de
afgelopen jaren gegroeid. Ik verwacht dat de bezuinigingen manageable
blijven.’’ Hoogendoorn: ,,Wij rekenen op een procent of vier, vijf minder.
Maar dat ligt binnen de normale marges. Ik maak me zorgen als het in de
buurt van de vijftien procent komt. Dat zouden we niet op een normale
manier kunnen opvangen. Maar een beperkte bezuiniging kunnen we opvangen,
onze opdrachtenportefeuille is voor 2003 is voor 92 procent gevuld.’’
Wageningen UR zal de klap op moeten vangen door andere klanten te trekken,
maar die staan niet in de rij. ,,Wij werken er hard aan om de relatie met
onze grote klanten, het ministerie en de productschappen, verder te
verbeteren. Maar makkelijk zal het niet worden. Ook bedrijven zijn op dit
moment terughoudend. Die kijken eerder naar de overleving op korte termijn
en hebben minder belangstelling voor investeringen voor de langere.’’,
aldus Booman.
Ook hij verwacht dat de universiteit als geheel niet veel zal hoeven
bezuinigen. Maar de plantenwetenschappers van de universiteit zullen toch
te maken krijgen met een korting. Volgens het nieuwe verdeelmodel van de
universiteit krijgt Plant 2 miljoen euro minder. Booman denkt dat die
bezuiniging niet zal leiden tot een formele reorganisatie. ,,We willen de
mobiliteit van onze medewerkers stimuleren zodat we dat via organisatie-
ontwikkeling kunnen opvangen.’’ |
K.V.