Nieuws - 7 november 2002

Kenniseenheden niet eens over merkenbeleid

Kenniseenheden niet eens over merkenbeleid

Een commissie met vertegenwoordigers van de vijf kenniseenheden is het niet eens geworden over het merkenbeleid van Wageningen UR. De vijf kenniseenheden verschillen van mening over de vraag of de namen van de kenniseenheden prominent gebruikt moeten worden in de communicatie van Wageningen UR.

De voorzitter van de commissie merkenbeleid, prof. Wim Jongen, heeft de raad van bestuur maandag 4 november laten weten dat de kenniseenheden na een discussie van een half jaar niet op ??n lijn te brengen zijn. De raad van bestuur zal nu de knoop doorhakken.

Volgens het hoofd communicatie van de kenniseenheid Groene Ruimte Bert Jansen waren er twee kampen in de commissie. Met name de kenniseenheid Dier wilde de kenniseenheid centraal stellen in de communicatie. Groene ruimte en de andere kenniseenheden waren na een langdurige discussie tot de conclusie gekomen dat de huidige namen, zoals Wageningen Universiteit, Alterra, LEI en Plant Research International gehandhaafd moeten blijven.

Jansen: "De kenniseenheid is niet geschikt als merk. Binnen de kenniseenheid werken twee heel verschillende organisaties samen, die daar niet om gevraagd hebben en die ieder een heel andere doelstelling hebben. Ook de doelgroepen komen niet overeen. Een student gaat niet studeren bij een kenniseenheid maar aan de universiteit."

Volgens Erna Balk van de kenniseenheid Dier wil haar directie de kenniseenheid juist wel gebruiken in de communicatie. "Naar buiten willen we laten zien dat we meer zijn dan het praktijkonderzoek of de universiteit. Naar de eigen medewerkers willen we de interne verbondenheid uitstralen." Dat de kenniseenheid buiten Wageningen UR een onbekend verschijnsel is hoeft volgens haar geen beletsel te zijn. "Dan moet je daar wat aan doen door goed uit te leggen wat je doet."

Nu de kenniseenheden het onderling niet eens zijn geworden zal de raad van bestuur een besluit nemen. Een vormgever werkt nu de verschillende opties uit. Met de beeldmerken op tafel wil het bestuur de komende weken een besluit nemen. Bestuursvoorzitter Dijkhuizen wil in ieder geval dat duidelijker wordt dat de verschillende onderdelen van Wageningen UR bij elkaar horen. "Ik krijg nu nog wel eens te horen dat Wageningen niet betrokken was bij een discussie, terwijl ik weet dat er bijvoorbeeld wel mensen van Alterra of het LEI bij waren. Of ik zie dat bij een congres vijftig Wageningers aanwezig zijn, maar op de lijst met aanwezigen staan er maar tien onder het kopje Wageningen UR. De anderen staan onder allerlei andere namen. Het is dan voor de buitenwereld niet duidelijk dat die bij Wageningen horen." | K.V.