Nieuws - 1 januari 1970

Kenniseenheden krijgen Engelse namen

Kenniseenheden krijgen Engelse namen

Kenniseenheden krijgen Engelse namen


De vijf kenniseenheden van Wageningen UR gaan in de toekomst Engelstalige
namen voeren. Bovendien komt in het beeldmerk van alle
organisatieonderdelen de ‘achternaam’ Wageningen UR te staan. Bij de
kenniseenheid Dier gaan PV, RIVO en ID-Lelystad zelfs in de loop van dit
jaar de markt op onder de gezamenlijke vlag ‘Animal Sciences Group –
Wageningen UR’. Dit heeft de raad van bestuur afgesproken met de
directieraden van de kenniseenheden.

,,We hebben samen met de directieraden geconstateerd dat we steeds dichter
naar elkaar toe groeien en dat het daarom belangrijk is Wageningen UR als
identiteit sterker te profileren. In technische termen hebben we gekozen
voor een paraplu-identiteit, maar ik spreek liever van een voor- en
achternaam. De achternaam wordt steeds Wageningen UR en aan de voornaam kun
je zien waar iemand binnen de organisatie werkt’’, zo vat voorzitter van de
raad van bestuur prof. Aalt Dijkhuizen de nieuwe structuur samen. Markant
punt in de nieuwe opzet is dat de directieraden eenstemmig hebben gekozen
voor een ‘meer gemeenschappelijke uitstraling’ en het ‘wederzijds
versterken van concern en onderdelen’.
De uitwerking van de merkenstructuur – ‘op briefpapier, in publicaties, op
bodemkaarten en bij het optreden in de pers’ – wordt in de komende maanden
verder uitgewerkt. ‘Het is verschrikkelijk belangrijk er ook naar te
handelen en te leven’, aldus Dijkhuizen. Duidelijk is dat de kenniseenheid
Dier hierin het verst wil gaan. Zij ‘offert’ sterke merken als die van het
ID-Lelystad en het RIVO op voor de nieuwe naam ‘Animal Sciences Group’.
Alleen de dierwetenschappers van de universiteit mogen zich blijven
presenteren onder de vlag ‘Wageningen Universiteit’, waarbij de aanduiding
‘Departement Dierwetenschappen’ in het logo wordt vervangen door
‘Wageningen UR’. Die achternaam geldt ook voor de andere onderdelen van de
universiteit.
Dijkhuizen: ,,De voornaam ‘Wageningen Universiteit’ wordt binnen de
organisatie breed gedragen. Iedereen is het erover eens dat je voor de
werving van studenten en het academisch onderzoek gewoon de naam
universiteit moet gebruiken. De meeste onderzoeksinstituten blijven hun
huidige naam als voornaam voeren. Maar we hebben nu een logostructuur
beschikbaar die zich goed leent als groeimodel. Dier gaat een stap verder
omdat men nu graag een dubbelslag wilde maken, mede ook vanwege een
noodzakelijke herpositionering van ID-Lelystad na de afsplitsing van het
CIDC.’’ Dit is ook de reden dat voorzitter van de kenniseenheid Dier prof.
Hans de Vries het nieuws al tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst aan zijn
medewerkers heeft bekendgemaakt.
Dijkhuizen benadrukt dat de gehele exercitie zal worden uitgevoerd ‘zonder
kapitaalvernietiging’ en dat er sprake is van een geleidelijke invoering
waarbij men de ‘voorraden kan opmaken’.
Communicatieadviseur Erna Balk van de kenniseenheid Dier zegt heel blij te
zijn dat de kogel nu door de kerk is. ,,Natuurlijk is het heel vervelend om
ingeburgerde namen als ID-Lelystad, RIVO en PV op te geven, maar we denken
met de naam Animal Sciences Group onze klanten te kunnen laten zien dat we
meer te bieden hebben en onze eigen medewerkers beter kunnen laten merken
dat we in een groter geheel samenwerken’’. Het ontbreken van een
Nederlandstalige aanduiding ziet zij vooral als een ‘onhandigheid’. ,,We
hadden zelf liever een fancy naam willen hebben, maar kunnen hier ook goed
mee uit de voeten’’, aldus Balk. | G.v.M.

De nieuwe namen voor de kenniseenheden:

Agrotechnology & Food Sciences Group
Animal Sciences Group
Environmental Sciences Group
Plant Sciences Group
Social Sciences Group

Zie ook pagina 8: Het Debat